В учебна среда понякога се наблюдават озадачаващи резултати, особено ако се разглеждат потенциала на едно дете и реалните му академични постижения. Поне веднъж всеки родител е чувал обратната връзка от учител – „Може повече, но не го показва.“

Каква е причината децата да не успяват да разгърнат пълния си академичен потенциал?

Според канадския преподавател Каролин Уейкфийлд „Образованието е екипна работа, включваща учители, родители, ученици и общество. Ако някой от членовете не е въвлечен, обучението на ученика страда.“

По-долу сме изброили няколко полезни практики, които всеки родител може да приложи в ежедневието си, за да повиши потенциала за усвояване на знания при детето си.

1. Четене, четене и пак четене.

Всеки учител би се съгласил с това, че едно от нещата, които помага на детето да е успешно в училище, е четенето вкъщи.

Използвайте времето, в което четете, след това да задавате въпроси и да обсъждате прочетеното. Това е чудесен начин детето да разсъждава над прочетеното и да свързва даден избор с последиците от него. Изборът на подходяща литература е важен при формирането на идеали и ценности. Според университетския преподавател д-р Дара Уейкфийлд днес децата и възрастните често симпатизират на неподходящи авторитети. Това може да се промени, като четете повече биографична литература, фокусирате се върху историческите факти и препратки, и споделяте за разкази, свързани с ценностите и идеалите, които подкрепя обществото и Вашето семейство.

2. Използвайте ежедневните ситуации като примери

Всъщност за децата рутинните занимания и ситуации са най-добрата възможност за учене. Мелиса Маколи е на мнение, че не трябва да даваме готови отговори на децата си, а да им помагаме заедно да достигнем до решението или дадения извод.

Проактивните учители имат купища идеи как да въвлекат децата в работния процес, като го обвържат с ежедневните дейности. Общуването с учителите и обмяната на опит как да се пренесе учебния материал извън училищната среда, е една от стъпките за подпомагане разбирането и качественото усвояване на научената теория.

3. Интересувайте се какво учи детето Ви

Седнете заедно и разгледайте учебните помагала. Проявете любопитство какво е запомнило детето Ви по време на училищния ден. Така ще разберете кое го е развълнувало, станало му е интересно или просто не е разбрало.

В процеса на обяснения и разказ децата много често включват и средата – в случая всички присъстващи. Така индиректно разбирате какво се случва и в социален аспект, освен в академичния процес.

4. Не акцентирайте върху оценките

Окуражавайте детето си да дава най-доброто от себе си, но не очаквайте винаги да Ви носи бележник, пълен с шестици. Това е нещо нормално. Всяко дете има своята индивидуалност – дарби и интереси, както е и при възрастните. Затова не всичко ще е интересно и лесно за Вашето дете. Бъдете подготвени, че е възможно за някои задачи да има нужда от повече помощ и обяснения.

Тревожност в училищна възраст

5. Обърнете внимание на базовите нужди

Тук имаме предвид достатъчно сън, здравословна храна, спазване на ежедневна хигиена и получаване на регулярна медицинска грижа. Всичко това е важно за цялостното благополучие на детето. Това също се отразява и върху представянето му в училище, концентрацията и когнитивното му функциониране.

Детското развитие – какво е важно да знаем като родители

6. Разговаряйте периодично с учителите

Разговорите с учителите предоставят по-различна перспектива за поведението, уменията и качествата на детето в среда, различна от тази вкъщи. Разбира се, комуникацията с детето е от изключителна важност, за да разбираме личните му преживявания и субективните му възгледи. Но гледната точка на учителя пречупва ъгъла на ситуациите и поддържа реалистичната представа за случващото се в академичен аспект. Комуникацията родител-учител носи ползи и за двете страни и при отвореност към нови идеи, е възможна промяна в двете плоскости за развиване на потенциала на детето.

7. Каква е мотивацията на Вашето дете?

Подтиквайте детето към правилни избори не чрез заплахи и наказания, а като предоставяте обосновани доказателства за причините и ползите от това. Идеята е детето самò да иска да избере правилния път, а не да го прави, заради страха от наказание или разочарованието на някой важен за него. Вместо да учи, за да изкара добра оценка или да впечатли родителя си, детето учи, за да развие познанията си, да се усъвършенства и да допринесе за успеха на групата.

Как да разпознаем поведенчески проблеми при надарени деца?

8. Позволете на детето да успее и да се провали самò

Изкушаващо е да упражнявате контрол върху всичко, свързано с детето си – домашни работи, проекти и т.н. Но не подценявайте силата на последствията. Децата имат нужда да се научат на отговорност, независимост и организираност през собствените си опити и грешки. Понякога най-добрият учител е именно провалът и осъзнаването на това, как да не правим нещата. Ако родителите вършат всичко вместо децата си, те ги лишават от важни житейски умения. Също така им отнемат възможността да поемат отговорност и да изпитат удовлетвореност от свършената работа.

9. Дисциплина и уважение вкъщи

Учителите са единодушни, че основният проблем днес в класната стая е неуважението. Някои родители са на мнение, че дисциплината на децата се изгражда в училището, но това не е точно така. Основно дисциплината идва от семейната среда. Според Теса Хобс, ако от децата не се изисква да се държат по определен начин вкъщи, това се отразява и върху поведението им в класната стая.

Децата усвояват уважението в общуването си с възрастните. За тях пример са ежедневните взаимоотношения в семейството между родителите, родителите и децата и приятелския кръг. Често демонстрацията на неуважение в училищна среда е отражение на това как детето се чувства вкъщи.

10. Награда и поощрение

За да се справят добре в училище, децата имат нужда да вярват в себе си и способностите си независимо какво се случва. Тази увереност се гради върху чувството, че си обичан и ценен за някого. Всеки има своите силни и слаби страни. Помогнете на детето си да открие собствените си и да ги приеме, изучвайки ги. Надградете силните страни и опознайте слабите. Няма по-ценно знание от реалната преценка и критичното мислене.

Всеки ден показвайте на детето си колко се гордеете с него и колко се радвате да бъдете около него.

Източник: https://www.focusonthefamily.ca/content/10-ways-to-boost-your-childs-academic-potential