Инструменти за оценка

Фондация „Хестия“ предлага разнообразни инструменти за оценка на детското емоционално и социално развитие, синдрома на професионално изтощение, кариерното и образователното ориентиране и др.

Предлаганите тестове са разработени от нас или представляват одобрена от авторите адаптация. Всеки един от инструментите отговаря на европейските и световните стандарти за психологически тестове, а адаптираните тестове съответстват на оригиналните.

Адаптираните тестове са с уредени авторски права и се предлагат въз основа на подписано споразумение с притежателите на правата върху съответния инструмент.

Всички тестови материали попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат копирани, превеждани и разпространявани без изричното разрешение от издателя им.

ASQ®-3

Ages & Stages Questionnaires

DAF

Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши

PSI-4

Индекс на родителския стрес

Rorschach

Inkblot Test
Тест на Роршах

Burnout-Q

Тест за оценка на синдрома на професионално прегаряне

Denver II

Скрининг тест за детско развитие

CAB

Клинична оценка на поведението

d2-R

Тест за оценка на вниманието и концентрацията

CAT

Детски аперцептивен тест

EDI-3

Въпросник за оценка на хранителни разстройства

DESK 3-6 R

Дортмундски скрининг тест за детско развитие

RIAS-2

Скали на Рейнолдс за оценка на интелигентността

PAI Plus

Въпросник за клинична оценка на личността

TAT

Тематичен аперцептивен тест