DAF

Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши

Examinea

Описание

DAF е един от малкото инструменти, които oценяват ДВАТА ТИПА АГРЕСИЯ (проактивна и реактивна) – резултат от начина, по който децата преработват и декодират социалната информация, и избират как да реагират. Проактивно- и реактивно – агресивните деца имат различни дефицити в това отношение.

Целева група

DAF може да се прилага при деца и юноши от 10 до 18 години.

Скали
 • Проактивна агресия – инструментална агресия и с цел доминиране.
 • Реактивна агресия – защитна агресия и обусловена от гняв.
 • Обща агресия.

Оригинално издание: Hogrefe Verlag GmbH & Co.Kg
Българско издание: Фондация „Хестия“
Дата на публикуване: 2017 г.

DAF ми допада като възможност да се насочи специалистът в каква посока да се работи с едно дете, проявяващо „агресивно“ поведение. Агресивно е в кавички, защото понякога тя е и защитна – и тестът дори и в тази посока насочва.

Йорданка Какалова, психолог

Защо да го изберете?

Със своите само 16 въпроса DAF се попълва за около 10 мин.

Попълването може да бъде извършено на хартия, но може да се използва и онлайн попълване. При него автоматично през платформата Examinea се изпраща линк за попълване до изследваното лице. То може да попълни теста от всяко устройство, свързано с интернет в удобно за него време.

Обработката на резултатите е автоматична чрез Examinea. В резултат на нея се генерира графичен интерпретативен доклад с резултати и насоки за работа.

Виж примерен доклад

 • Скриниг за агресия в училища и организации, работещи с деца.
 • Идентифициране на агресивно поведение.
 • Разработване на програми за превенция на агресията в училище.
 • Създаване на програми за индивиуална и групова работа с деца и юноши с агресивно поведение.
 • Предоставяне на конкретни насоки към родителите за практическа работа с техните деца.

Подходящ е за използване от: детско-юношески психолози, училищни психолози и педагогически съветници, психолози – консултанти, логопеди, специални педагози, ресурсни учители,  социални работници, възпитатели и други специалисти, работещи с деца.

 

Ценови условия:

 

Искам да започна да използвам DAF

 

Сертификационно онлайн обучение

 

260 лв.

Двудневно обучение. Провежда се в група по предварително определен график.

Всеки участник получава:

 • Сертификат за участие в обучението;
 • Удостоверение за 1 квалификационен кредит (за служители в сферата на образованието). Заплаща се допълнителна такса за издаването му.

Сертификационните обучения се провеждат и присъствено, като цената в този случай е 350 лв. с ДДС.

Комплект тест

 

92 лв.

Включва:

 • Ръководство;
 • 10 бланки;
 • Достъп до електронни бланки и ръководство в платформата Examinea;
 • БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО СКАЛИ.

 

Всички посочени цени включват ДДС.

 

Още по темата: