Denver II

Скрининг тест за детско развитие

 

Описание

Denver II е скринингов инструмент. Той оценява в каква степен изследваното дете  може да осъществи определена задача или да постигне дадена цел.  

Основното му предназначение е да предостави организирано и клинично доказателство за общото развитие на изследваното дете и да алармира за потенциални проблеми в развитието. Той оценява освен нарушенията, така и силните страни в развитието на детето, като сравнява по различни показатели изследваното момиче или момче с представянето на деца с типично за възрастта развитие. С помощта на Denver II могат да бъдат идентифицирани деца със специални образователни потребности, както и да бъдат маркирани конкретни сфери на развитие, в които детето има нужда от допълнителна подкрепа.

Методиката се използва за установяване на: способностите и уменията, които детето е овладяло в съответствие с хронологичната си възраст; способностите и уменията, в овладяването на които се забелязва изоставане; както и тези, за които развитието на детето е изпреварващо.

Denver II не е диагностичен инструмент и на база на резултатите от него не може да бъде поставена конкретна диагноза. Получената информация обаче може да бъде отправна точка при избора и планирането на подходящи интервенции, както и за проследяването на развитието на детето във времето.

Целева група

Целева група

Деца 0 г. до 6 г.

 
Скали

Скали

  • Личностно-социална сфера;
  • Фина моторика – Адаптивност;
  • Говор;
  • Груба моторика.
 
Издание

Издание

Оригинално издание: Wilhelmine R. Frankenburg
Българско издание: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Година на публикуване: 2020 г.

 

Защо да го изберете?

Приложим от ранна възраст

Denver II може да се използва и при бебета. Той проследява развитието от раждането и е особено подходящ за използване при регулярните консултации от педиатър.

В една и съща бланка могат да се нанесат резултатите от няколко изследвания на едно и също дете. По този начин лесно се проследява и сравнява развитието му за дадения период.

 

Сертификационно онлайн обучение

260 лв.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Двудневно обучение. Провежда се в група по предварително определен график. Всеки участник получава:

  • Сертификат за участие в обучението;
  • Удостоверение за 1 квалификационен кредит (за служители в сферата на образованието). Заплаща се допълнителна такса за издаването му.

Сертификационните обучения се провеждат и присъствено, като цената в този случай е 350 лв. с ДДС.

Комплект тест

310 лв.

СВЪРЖИ СЕ НАС

Включва:

  • Ръководство;
  • 20 бр. бланки за отговори;
  • Комплект стимулни материали.

Обработката се извършва ръчно на база инструкциите в ръководството.

 

Още по темата: