PSI-4

Индекс на родителския стрес

 

 

 

Описание

PSI-4 е инструмент, който измерва стреса в системата „родител-дете“ при родители на деца на възраст между 1 месец и 12 години. Той разкрива риска както от дисфункционално родителстване (напр. неглижиране, тормоз над детето и т.н.), така и от поведенчески разстройства на детето.

Инструментът е изключително полезен при изолирането и онагледяването на проблемните области в системата. Той засяга характеристики на детето (поведенчески особености, физически и/или интелектуални дефицити и др.), които влияят върху стреса и напрежението при родителя. Освен това изследва и личностни характеристики на родителя (депресивна симптоматика, липса на привързаност, дистанцираност и др.), които повлияват върху взаимоотношенията с детето и ангажираността на родителя в родителската роля. В допълнение към това е добавена и скалата „Житейски стрес“, която не е пряко свързана с детето и родителите, но изследва определени ситуационни събития, които биха могли да окажат влияние в отношенията в системата на семейството.

На база на получените резултати, специалистите имат възможност да изготвят индивидуален план за развитие и обучение, да планират ефективна терапия и да оценят нейния ефект.

PSI-4 Целева група

Целева група

Родители на деца на възраст от 1 мес. до 12 г. 11 мес.

 
PSI-4 Скали

Скали

 • Общ индекс на родителския стрес
 • Скала Валидност (Защитно отговаряне)
 • Домейн „Дете“ – Дефицит на вниманието и/или хиперактивност, Ниска адаптивност, Невъзнаграждаващо родителство, Прекомерни изисквания, Настроение, Разминаване в очакванията.
 • Домейн „Родител“ – Некомпетентност, Изолация, Липса на привързаност, Здравословни проблеми, Ограничение, Депресия, Липса на подкрепа от другия родител.
 • Житейски стрес
 
PSI-4 Издание

Издание

Оригинално издание: PAR Inc.
Българско издание: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Година на публикуване: 2021 г.

 

Защо да го изберете?

Приложим от най-ранна възраст

 

PSI-4 е фокусиран върху три основни източници на стрес: характеристиките на детето (така, както ги възприема родителят), характеристиките на родителя (и как преживява ролята си на родител), и стрес, който произтича от средата или житейските събития в живота на семейството.

Повечето психологически проблеми се откриват едва когато детето тръгне на училище. По този начин се пропускат от 1 до 6-7 години на ефективна интервенция, през които една негативна ситуация може да повлияе развитието на детето по необратим начин. В този смисъл, PSI-4 се използва успешно в извършването на скрининг на деца в риск, предвиждане на бъдещото развитие в отношенията между родителя и детето, както и в адаптивния капацитет на детето в средата, и предприемане на навременна интервенция.

PSI-4 помага на клиничните, фамилните и детските психолози да идентифицират силните страни и проблемните области, както по отношение на детето и родителя, така и по отношение на семейната структура. Тази информация може да се използва за планиране на интервенциите, извеждане на приоритети за интервенции, проследяване на напредъка от терапията или за насочване към последваща по-задълбочена диагностика.

 

Ценови условия:

 

Искам да започна да използвам PSI-4

 

Сертификационно онлайн обучение

 

260 лв.

Двудневно обучение. Провежда се в група по предварително определен график.

Всеки участник получава:

 • Сертификат за участие в обучението;
 • Удостоверение за 1 квалификационен кредит (за служители в сферата на образованието). Заплаща се допълнителна такса за издаването му.

Сертификационните обучения се провеждат и присъствено, като цената в този случай е 350 лв. с ДДС.

Комплект тест PSI-4 пълна и кратка форма

 

470 лв.

Включва:

 • Ръководство (пълна и кратка форма);
 • 10 бланки Пълна форма;
 • 10 бланки Кратка форма;
 • Достъп до електронни бланки и ръководство в платформата Examinea;
 • БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО СКАЛИ.

 

Всички посочени цени включват ДДС.

 

Още по темата: