EDI-3

Въпросник за оценка на хранителни разстройства

 

 

Описание

EDI-3 е самооценъчен въпросник, който дава стандартизирана оценка на психологичните черти и конструкти, клинично свързани с развиването и поддържането на хранителни нарушения, в резултат на което може да бъде планирана интервенция и/или да се проследи нейния ефект.

Той оценява специфичните аспекти на хранителните разстройства (стремеж към слаба фигура, булимия, неудовлетвореност от фигурата).

EDI-3 разкрива психологическите конструкти, които са свързани с клиничната картина на хранителните разстройства (ниска самооценка, личностна и междуличностна алиенация, неувереност в междуличностните отношения, интероцептивни дефицити, емоционална дисрегулация, перфекционизъм, аскетизъм, страх от зрелостта).

Целева група

Целева група

Юноши и възрастни над 13-годишна възраст.

Скали

Скали

  • 3 специфични скали за хранителни разстройства
  • 9 психологически скали, релевантни за хранителни разстройства
  • 2 общи композитни скали
  • 4 специфични композитни скали
  • 3 валидностни скали
Издание
Оригинално издание: PAR Inc.
Българско издание: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Година на публикуване: 2020 г.

Защо да го изберете?

Скрининг за риск от хранителни разстройства

EDI-3 е подходящ за скрининг за хранителни разстройства сред ученици, студенти, възрастни, клиенти на спортни и фитнес центрове и др. Той оценява риска и дава възможност за планиране на интервенции. Освен това чрез него може да се проследява ефектът от терапията и проведените интервенции.

Комплект тест

426.00

лв. с ДДС

Съдържа ръководство (1 бр.), ръководство кратка форма RF (1 бр.), бланки стандартна форма (10 бр.), бланки кратка форма RF (10 бр.), бланки Стил на живот (10 бр.), доклади стандартна форма (10 бр.), доклади кратка форма RF (10 бр.), доклади Стил на живот (10 бр.)

Доклад Стандартна форма

18.00

лв. с ДДС

Допълнителни доклади:
– Доклад кратка форма RF – 10,80 лв. с ДДС;
– Доклад Стил на живот – 4,80 лв. с ДДС.

Докладите се генерират при обработка на теста през платформата Examinea.

Сертификационно онлайн обучение

200.00

лв. с ДДС

Посочената цена се отнася за двудневно онлайн обучение.

Сертификационните обучения се провеждат и присъствено, като цената в този случай е 270 лв. с ДДС.

Още по темата: