EDI-3

Въпросник за оценка на хранителни разстройства

 

 

Описание

EDI-3 е самооценъчен въпросник, който дава стандартизирана оценка на психологичните черти и конструкти, клинично свързани с развиването и поддържането на хранителни нарушения, в резултат на което може да бъде планирана интервенция и/или да се проследи нейният ефект.

Той оценява специфичните аспекти на хранителните разстройства (стремеж към слаба фигура, булимия, неудовлетвореност от фигурата).

EDI-3 разкрива психологическите конструкти, които са свързани с клиничната картина на хранителните разстройства (ниска самооценка, личностна и междуличностна алиенация, неувереност в междуличностните отношения, интероцептивни дефицити, емоционална дисрегулация, перфекционизъм, аскетизъм, страх от зрелостта).

Целева група

Целева група

Юноши и възрастни над 13-годишна възраст.

 

Скали

Скали

 • 3 специфични скали за хранителни разстройства
 • 9 психологически скали, релевантни за хранителни разстройства
 • 2 общи композитни скали
 • 4 специфични композитни скали
 • 3 валидностни скали
Издание
Оригинално издание: PAR Inc.
Българско издание: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Година на публикуване: 2020 г.

Защо да го изберете?

Скрининг за риск от хранителни разстройства

EDI-3 е подходящ за скрининг за хранителни разстройства сред ученици, студенти, възрастни, клиенти на спортни и фитнес центрове и др. Той оценява риска и дава възможност за планиране на интервенции. Освен това чрез него може да се проследява ефектът от терапията и проведените интервенции.

Ценови условия:

Искам да започна да използвам EDI-3

Сертификационно обучение с включен достъп до теста

 

300 лв.

Включва:

 • Онлайн сертификационно обучение – двудневно;
 • Сертификат и удостоверение за 1 квалификационен кредит (за служители в сферата на образованието);
 • Ръководство за работа с EDI-3 – в електронен формат;
 • Ръководство за работа с EDI-3 RF – в електронен формат;
 • Достъп до EDI-3 в платформата Examinea.*

* Не се включва сума за обработка на резултатите от теста. Може да се използва вече налична такава в акаунта в Examinea или да се зареди желана сума. Разгледайте бонусите за зареждане.

Комплект тест

426 лв.

Включва:

 • Ръководство;
 • Ръководство кратка форма RF;
 • 10 бланки Стандартна форма;
 • 10 бланки Кратка форма RF;
 • 10 бланки форма Стил на живот;
 • Достъп до EDI-3 в платформата Examinea;
 • 10 доклада Стандартна форма;
 • 10 доклада Кратка форма RF;
 • 10 доклада форма Стил на живот.

Всички посочени цени включват ДДС.

Още по темата: