EDI-3

Въпросник за оценка на хранителни разстройства

 

 

Описание

EDI-3 е самооценъчен въпросник, който дава стандартизирана оценка на психологичните черти и конструкти, клинично свързани с развиването и поддържането на хранителни нарушения, в резултат на което може да бъде планирана интервенция и/или да се проследи нейният ефект.

Той оценява специфичните аспекти на хранителните разстройства (стремеж към слаба фигура, булимия, неудовлетвореност от фигурата).

EDI-3 разкрива психологическите конструкти, които са свързани с клиничната картина на хранителните разстройства (ниска самооценка, личностна и междуличностна алиенация, неувереност в междуличностните отношения, интероцептивни дефицити, емоционална дисрегулация, перфекционизъм, аскетизъм, страх от зрелостта).

Целева група

Целева група

Юноши и възрастни над 13-годишна възраст.

 

 
Скали

Скали

 • 3 специфични скали за хранителни разстройства
 • 9 психологически скали, релевантни за хранителни разстройства
 • 2 общи композитни скали
 • 4 специфични композитни скали
 • 3 валидностни скали
 
Издание
Оригинално издание: PAR Inc.
Българско издание: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Година на публикуване: 2020 г.
 

Защо да го изберете?

Скрининг за риск от хранителни разстройства

EDI-3 е подходящ за скрининг за хранителни разстройства сред ученици, студенти, възрастни, клиенти на спортни и фитнес центрове и др. Той оценява риска и дава възможност за планиране на интервенции. Освен това чрез него може да се проследява ефектът от терапията и проведените интервенции.

 

Ценови условия:

 

Искам да започна да използвам EDI-3

Сертификационно онлайн обучение

 

260 лв.

Двудневно обучение. Провежда се в група по предварително определен график.

Всеки участник получава:

 • Сертификат за участие в обучението;
 • Удостоверение за 1 квалификационен кредит (за служители в сферата на образованието). Заплаща се допълнителна такса за издаването му.

Сертификационните обучения се провеждат и присъствено, като цената в този случай е 350 лв. с ДДС.

Комплект тест

 

490 лв.

Включва:

 • Ръководство;
 • Ръководство кратка форма RF;
 • по 10 бланки от Стандартна форма, Кратка форма RF и форма Стил на живот;
 • Достъп до електронни бланки и ръководство в платформата Examinea;
 • БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО СКАЛИ.

 

Всички посочени цени включват ДДС.

 

Още по темата: