Burnout-Q

Тест за оценка на синдрома на професионалното прегаряне

Examinea

Описание

Бърнаутът или професионалното прегаряне, е синдром при който човек се чувства емоционално изтощен, загубил е отношението си спрямо хората, с които е свързана работата му (деперсонализация) и вече няма усещането, че е полезен или че постига нещо важно в това, което прави (чувство за редуцирани лични постижения).

Бърнаутът често засяга лекари, медицински специалисти, психолози, социални работници, учители и други професионалисти, чиято работа предполага интензивна комуникация с хора, обслужване на клиенти, водене на обучения или полагане на грижи.

Въпросникът Burnout-Q е базиран на модела на бърнаута на Кристина Маслах.

Целева група

Burnout-Q се използва при лица над 18-годишна възраст.

Скали
  • Емоционално изтощение.
  • Деперсонализация.
  • Редуцирани лични постижения.

Издател: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Дата на публикуване: 2015 г.

Защо да го изберете?

Burnout-Q съдържа само 24 айтема и попълването му отнема около 10 мин.

Попълването може да бъде извършено на хартия, но може да се използва и онлайн попълване. При него автоматично през платформата Examinea се изпраща линк за попълване до изследваното лице. То може да попълни теста от всяко устройство, свързано с интернет, в удобно за него време.

Обработката на резултатите е автоматична чрез Examinea. В резултат на нея се генерира графичен интерпретативен доклад с резултати и насоки за работа.

Виж примерен доклад

Бързата и лесна администрация на Burnout-Q го правят много подходящ за масов скрининг на служители и екипи в различни организации.

Освен това, чрез теста може да се оцени влиянието на факторите на бърнаута върху работното представяне и общото функциониране на конкретен служител или екип.

Освен като средство за скрининг, Burnout-Q може се използва и за обучение на служителите относно последиците от професионалния стрес и възможните копинг стратегии. Чрез него могат да се разработват програми за подкрепа както на отделни служители, така и на екипи.

Тестът може да послужи като референция за получаване на професионална помощ.

Комплект тест

100 лв. бр.
Съдържа: ръководство; 10 бр. бланки; 10 бр. доклади в Examinea

Доклад

6,60 лв. бр.
Графичен и интерпретативен доклад в Examinea

Сертификационно обучение

150 лв. участник
Еднодневно обучение за работа с теста

Още по темата: