Нашият екип

Деница Друмева

Управител
Деница е магистър в специалност „Търговски бизнес“, с две бакалавърски степени зад гърба си – „Икономика на търговията“ и „Маркетинг“ към Икономически университет – Варна. Тя е начело на фондация „Хестия“ от самото ѝ създаване през 2014 г. и е ангажирана с цялостната дейност на фондацията – научна, стопанска и нестопанска, както и с финансовото ѝ управление. Работата ѝ съвместява и отговорности по отношение на маркетинговото позициониране на организацията. Преди да се присъедини към организацията, Деница е част от екипа на „ОС България“, където управлява дейностите на компанията, свързани с продажби, маркетинг и финанси. Опитът ѝ също така включва организиране на обучения, координация на вътрешнофирмени проекти и работа с клиенти.

Ирена Петкова

Клиничен психолог
Ирена е магистър в специалност „Клинична психология с психоаналитична перспектива“ към Нов Български Университет и е с интерес към психотерапията. Присъединява се към фондация „Хестия“ през 2019 г. и оттогава отговаря за организацията и координацията на проектите и дейността, провеждани от организацията. Работата ѝ със специалисти също така включва консултации, свързани с приложението на различни методики. Ангажирана е и с разработването статии и материали в областта на психологията. Преди това има опит като училищен и детски психолог, а работата ѝ включва както индивидуални, така и групови консултации на деца и родители.

Гергана Иванова

Психолог
Гергана е магистър по Детско-юношеска психология. Има опит в работата с деца и семейства в риск, кризисни интервенции и дистанционни консултании за деца, родители, а впоследствие – на хора със зависимости и техните близки. Твърдо вярва, че е от голямо значение да се инвестират време и усилия в програми за превенция – по тази причина оценява каузата на Фондация „Хестия“ като изключително значима и смислена. Присъединява се към екипа на фондация „Хестия“ през 2024 г., като отговаря за координацията на сертификационните обучения за специалисти в областта на социалната дейност, провеждани от организацията. Ангажирана е и с разработването на статии и материали в областта на психологията.