Нашият екип

Деница Друмева

Управител
Деница е магистър в специалност „Търговски бизнес“, с две бакалавърски степени зад гърба си – „Икономика на търговията“ и „Маркетинг“ към Икономически университет – Варна. Тя е начело на „Хестия“ от самото ѝ създаване през 2014 г. и е ангажирана с цялостната дейност на фондацията – научна, стопанска и нестопанска, както и с финансовото ѝ управление. Работата ѝ съвместява и отговорности по отношение на маркетинговото позициониране на организацията. Преди да се присъедини към организацията, Деница е част от екипа на „ОС България“, където управлява дейностите на компанията, свързани с продажби, маркетинг и финанси. Опитът ѝ също така включва организиране на обучения, координация на вътрешнофирмени проекти и работа с клиенти.

Диана Боянова

Главен психометрик
Диана е доктор по „Възрастова и педагогическа психология“ с 6-годишна постдокторска специализация в Universidad Catolica de Chile, по време на която работи върху оценката на когнитивните способности и мотивацията за учене при деца и юноши. Има специализации по личностна психология във Финландия и Люксембург и е член на Европейската асоциация по личностна психология. От 2018 г. е част от екипа на „Хестия“ и е ангажирана със създаване на психологичени тестове за подбор и клинична оценка, адаптиране на чуждоезикови психологични тестове и анализ на статистически и психометрични данни. През последните 20 години тя работи в областта на психологическото оценяване, стандартизиране и адаптиране на психологически тестове, разработване на инструменти и изследване в сферата на детската психология и личността.

Ирена Петкова

Психолог
Ирена е магистър в специалност „Клинична психология с психоаналитична перспектива“ към Нов Български Университет и квалифициран психотерапевт. Присъединява се към „Хестия“ през 2019 г. и оттогава отговаря за организацията и координацията на сертификационните обучения за специалисти в областта на социалната дейност, провеждани от организацията. Работата ѝ със специалисти също така включва консултации, свързани с приложението на различни методики. Ангажирана е и с разработването на статии и материали в областта на психологията. Преди това има опит като училищен и детски психолог, а работата ѝ включва както индивидуални, така и групови консултации на деца и родители.

Мартина Тонева

Кариерен консултант
Мартина е сертифициран кариерен консултант по програмата Global Career Development Facilitator (GCDF) и бакалавър в специалност „Психология“ към университет „Брунел“ в Лондон. В момента е студент в Нов български университет, специалност „Бранд мениджмънт“. В „Хестия“ е от началото на 2019 г. и менажира проекта за кариерно и личностно развитие NEXTSTEP.bg, както и събитието Future Makers. Ангажирана е също така с провеждането на индивидуални кариерни консултации за ученици и студенти. Предишният ѝ опит включва преподавателска дейност, както и предоставяне на психологическа подкрепа на хора, пострадали от насилие, като част от екипа на неправителствената организация Victim Support.

Костантин Видев

Младши психометрик
Костантин учи психология към Софийския университет. Той се присъединява към „Хестия“ през 2019 г., след рязък завой в кариерното си развитие, което започва от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Най-младият член в екипа на фондацията е ангажиран с психологически експерименти и научна работа и се включва активно с адаптацията и стандартизацията на психометрични тестове. Освен заради симпатията си към цифрите и точните данни, той се отдава на това занимание и следвайки своята лична мисия – да бъде част от положителната промяна по отношение на психичното здраве на хората в България.