Нашият екип

Деница Друмева

Управител
Деница е магистър в специалност „Търговски бизнес“, с две бакалавърски степени зад гърба си – „Икономика на търговията“ и „Маркетинг“ към Икономически университет – Варна. Тя е начело на „Хестия“ от самото ѝ създаване през 2014 г. и е ангажирана с цялостната дейност на фондацията – научна, стопанска и нестопанска, както и с финансовото ѝ управление. Работата ѝ съвместява и отговорности по отношение на маркетинговото позициониране на организацията. Преди да се присъедини към организацията, Деница е част от екипа на „ОС България“, където управлява дейностите на компанията, свързани с продажби, маркетинг и финанси. Опитът ѝ също така включва организиране на обучения, координация на вътрешнофирмени проекти и работа с клиенти.

Диана Боянова

Главен психометрик
Диана е доктор по „Възрастова и педагогическа психология“ с 6-годишна постдокторска специализация в Universidad Catolica de Chile, по време на която работи върху оценката на когнитивните способности и мотивацията за учене при деца и юноши. Има специализации по личностна психология във Финландия и Люксембург и е член на Европейската асоциация по личностна психология. От 2018 г. е част от екипа на „Хестия“ и е ангажирана със създаване на психологичени тестове за подбор и клинична оценка, адаптиране на чуждоезикови психологични тестове и анализ на статистически и психометрични данни. През последните 20 години тя работи в областта на психологическото оценяване, стандартизиране и адаптиране на психологически тестове, разработване на инструменти и изследване в сферата на детската психология и личността.

Ирена Петкова

Психолог
Ирена е магистър в специалност „Клинична психология с психоаналитична перспектива“ към Нов Български Университет и е с интерес към психотерапията. Присъединява се към „Хестия“ през 2019 г. и оттогава отговаря за организацията и координацията на сертификационните обучения за специалисти в областта на социалната дейност, провеждани от организацията. Работата ѝ със специалисти също така включва консултации, свързани с приложението на различни методики. Ангажирана е и с разработването на статии и материали в областта на психологията. Преди това има опит като училищен и детски психолог, а работата ѝ включва както индивидуални, така и групови консултации на деца и родители.