Нашият екип

Деница Друмева

Управител

Икономист по образование, със завършена магистърска програма „Търговски бизнес“ на Икономически университет – Варна, както и бакалавърски програми „Икономика на търговията“ и „Маркетинг“ в същия университет. Професионалният ѝ опит е предимно в областта на маркетинга и продажбите.

Диана Боянова

Психометрик

Доктор по възрастова и педагогическа психология към БАН и магистър по психология към Софийски университет. В продължение на шест години изследва когнитивните и афективни характеристики на деца с академичен талант в Чили и Латинска Америка, и интервенциите, чрез които те могат да бъдат развивани. Като психометрик има опит в конструирането и адаптирането на тестове и статистическата обработка на данни в България, Финландия, Люксембург, Чили, Колумбия, Панама и др.

Ирена Петкова

Психолог

В момента подготвя магистърска теза към Нов Български университет, специалност „Клинична психология – психоаналитична перспектива“. Има бакалавър по психология от Пловдивския университет и практически опит в сферата на консултативната работа с деца в норма и с нарушения в развитието. Провеждала e консултации и с родителите.

Мартина Тонева

Кариерен консултант

Сертифициран кариерен консултант по международната система GCDF от 2018 г. Завършила е бакалавърска степен по психология в Лондон, а опитът ѝ е най-вече в образователния сектор. Във Фондация „Хестия“ се занимава основно с тестовете за кариерно ориентиране, както и с  проекта ни NEXTSTEP.