CAT – Детски аперцептивен тест

Стандартна форма

Детският аперцептивен тест (Children Apperception Test) CAT оценява личността на деца между 3 и 10 години, чрез проучване на динамичното съдържание на индивидуалните различия при възприемане на стандартни стимули.

САТ изследва оралните, аналните и Едиповите конфликти в детска възраст, сиблинговите взаимоотношения  и ситуации, нагласите към родителските фигури и възприемането им, както и реакциите и справянето им в ежедневни и конфликтни ситуации, фантазмения свят на детето, както и страховете, съпровождащи всеки един етап от развитието му.

Стандартната форма на CAT се състои от 10 черно-бели картини на животни в различни ситуации.

Методиката се използва в клиничната практика за определяне на динамичните фактори, свързани с поведението на детето в група, в училище или в детската градина, както и при преживяване на различни ситуации вкъщи. Подходящ е за проследяване състоянието на детето и неговото развитие във времето.

Може да се използва от психоаналитици, психиатри, клинични психолози, психолози, както и от специалисти с психологическо образование.

Издател: C. P. S. Publishing LLC

Цена: 150 лв. с ДДС

Допълнителна форма CAT-S

Допълнителната форма на CAT е разработена с цел задълбочаване и концентриране върху специфични проблемни ситуации или теми. Тя може да се използва като допълнение към стандартната форма или да се прилага индивидуално за конкретна проблемна тема. Изключително полезно е приложението ѝ при игрова техника за разширяване и обогатяване на първоначалните разкази на детето, поради факта че детето може да разглежда всяка една фигура самостоятелно и да я размества спрямо другите, образувайки своите истории.

CAT-S се състои от 10 самостоятелно изрязани фигури на животни, подобни на пъзел. Изработени са от издръжлив на миене и почистване материал за многократна употреба от деца при игрова терапия.

Някои от картините са подходящи за деца с двигателни, психосоматични проблеми или специални потребности.

Издател: C. P. S. Publishing LLC

Цена: 194 лв. с ДДС

CAT-S-cover

Стандартна форма с цветни платна – CAT-C

CAT-C представлява аналогична версия на стандартната форма, но всички платна са цветни. Това ново и подобрено издание въздейства на детето по съвсем нов и вълнуващ начин, като подобрява възможността за свързване с всяко от платната, използвайки въображението и мисловния процес.

Цветните картини се възприемат по-добре от по-малките деца (3-7 г.), както и от деца с дефицити и изоставане в развитието.

Издател: C. P. S. Publishing LLC

Цена: 208 лв. с ДДС

Форма с човешки фигури – CAT-H

Разработването на CAT-H (форма с човешки фигури) е провокирано от предположенията на специалистите, че тази версия би въздействала по-силно върху протичането на проективния процес и по-лесното достигане до несъзнаваното съдържание при някои от децата и юношите, които биха възприели животинските фигури за „детски“, например при децата между 7 и 10 години.

Друго приложение на тази версия е  в допълнение към TAT при възрастни, тъй като CAT достига до значими етапи от детството и базисните семейни проблеми. Тази версия би била изключително полезна при възрастни, които са били сдържани в историите си при прилагането на TAT.

Също така CAT-H е един добър вариант за използване при възрастовата група между САТ-Стандартна форма и ТАТ, а именно за възрастта от 10 до 18 години.

CAT-H се състои от 10 черно-бели платна, които представят същите ситуации като стандартната форма, но с човешки фигури.

Издател: C. P. S. Publishing LLC

Цена: 150 лв. с ДДС