За нас

Фондация „Хестия” е неправителствена организация, учредена в обществена полза. Нашата основна цел е подобряването на диагностичните практики в изследванията на детското психично, социално и емоционално развитие.

Фондацията е специализирана в:

  • Оценяването и консултирането на деца и семейства;
  • Създаването и адаптирането на инструменти за диагностика и оценяване;
  • Провеждането на специализирани обучения за специалисти.