Често задавани въпроси

Дата Тема      Лектор Регистрация
15-16.06.2024 Сертификационно обучение  работа с TAT
Проективни тестове
Онлайн обучение
доц. д-р Павлина Петкова РЕГИСТРАЦИЯ
29-30.06.2024 Изготвяне на стратегия за работа по случай на дете с агресивни прояви
Агресия
Онлайн практическо обучение 
Георги Гърмидолов,
Кристина Кафеджи,
ЦЕНТЪРът
РЕГИСТРАЦИЯ
25-26.09.2024 Сертификационно обучение за работа с CAB
Психодиагностика
Онлайн обучение
Петя Атанасова РЕГИСТРАЦИЯ
5-6.10.2024 Сертификационно обучение за работа с DENVER II
Детско развитие
Онлайн обучение
Петя Атанасова РЕГИСТРАЦИЯ
12-13.10.2024 Сертификационно обучение за работа с RIAS-2
Психодиагностика
Онлайн обучение
Николай Николов РЕГИСТРАЦИЯ
19-20.10.2024 Сертификационно обучение за работа с DESK 3-6 R
Детско развитие
Онлайн обучение
Жулиета Темникова РЕГИСТРАЦИЯ
2-3.11.2024 Сертификационно обучение за работа с ASQ®-3
Детско развитие
Онлайн обучение
Петя Атанасова РЕГИСТРАЦИЯ
9-10.11.2024 Сертификационно обучение за работа с PAI Plus
Психодиагностика
Онлайн обучение
Николай Николов РЕГИСТРАЦИЯ
30.11.2024 Сертификационно обучение за работа с RIST-2
Психодиагностика
Онлайн обучение
Николай Николов РЕГИСТРАЦИЯ
1.12.2024 Сертификационно обучение за работа с d2-R
Психодиагностика
Онлайн обучение
Николай Николов РЕГИСТРАЦИЯ
14-15.12.2024 Сертификационно обучение за работа с PSI-4
Психодиагностика Стрес и бърнаут
Онлайн обучение
Жулиета Темникова РЕГИСТРАЦИЯ

Таксата за участие в двудневните онлайн обучения е 260 лв. с ДДС, а за еднодневните – 165 лв. с ДДС. (Тези цени не са приложими за обученията за работа с CAT и Rorschach Inkblot Test.)

Таксата за участие в двудневните присъствени обучения е 350 лв. с ДДС., а в еднодневните присъствени – 200 лв. с ДДС. (Тези цени не са приложими за обученията за работа с CAT и Rorschach Inkblot Test.)

Преди да заплатите таксата е необходимо да се регистрирате и да получите потвърждение на направената от Вас регистрация.

Ако се откажете от участие в обучението до 1 седмица преди провеждането му, цялата заплатена такса за участие ще бъде възстановена. При отказ до 3 дни преди провеждане на обучението – 50% от заплатената такса ще бъде възстановена. След този срок при отказ от участие или неявяване по време на обучението, таксата няма да бъде възстановена.

Ако обучението бъде отменено, всички заплатени такси се възстановяват.

При участие в обучение получавате сертификат за участие и удостоверение за 1 квалификационен кредит (за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование към МОН). За издаването на удостоверение за квалификационен кредит се заплаща допълнителна такса.

За повече информация и записване за участие можете да се свържете с нас на тел.: 0879 850 373 или на имейл адрес: office@hestiabg.com.

Фондация „Хестия“ организира затворени обучения по заявка. Ако желаете да организираме обучение за специалистите от Вашата организация, свържете се с нас на посочените по-горе телефон и имейл адрес.