График на обученията

Често задавани въпроси

 

Дата Тема      Лектор   Регистрация
12.05.2022 Ранна психосоциална интервенция при семейства с деца в риск
Родители
Практическо онлайн обучение
Георги Гърмидолов,
Кристиана Гърмидолова
ЦЕНТЪРът
РЕГИСТРАЦИЯ
14-15.05.2022 Сертификационно обучение за работа с DESK 3-6 R
Детско развитие
Онлайн обучение
Жулиета Темникова РЕГИСТРАЦИЯ
21.05.2022 Групова супервизия за работа с CAB
Психодиагностика
Онлайн супервизия

Петя Атанасова

Няма свободни места
28-29.05.2022 Сертификационно обучение за работа с CAB
Психодиагностика
Онлайн обучение

Петя Атанасова

РЕГИСТРАЦИЯ
04-05.06.2022 Сертификационно обучение за работа с EDI-3
Хранителни разстройства
Онлайн обучение
д-р Милена Русанова РЕГИСТРАЦИЯ
11-12.06.2022 Изготвяне на стратегия за работа по случай на дете с агресивни прояви
Агресия
Практическо онлайн обучение
Георги Гърмидолов,
Кристина Минчева
ЦЕНТЪРът
РЕГИСТРАЦИЯ
14-15.06.2022 Сертификационно обучение за работа с ТАТ
Проективни тестове
Онлайн обучение
доц.д-р Павлина Петкова Затворено обучение
18-19.06.2022 Продължаващо практическо обучение-супервизия за работа с ТАТ
Проективни тестове
Онлайн супервизия
доц.д-р Павлина Петкова РЕГИСТРАЦИЯ
25-26.06.2022 Сертификационно обучение за работа с Denver II
Детско развитие
Онлайн обучение
Петя Атанасова РЕГИСТРАЦИЯ

Таксата за участие в двудневните онлайн обучения е 240 лв. с ДДС, а за еднодневните – 150 лв. с ДДС. (Тези цени не са приложими за обученията за работа с CAT и Rorschach Inkblot Test.)

Таксата за участие в двудневните присъствени обучения е 320 лв. с ДДС., а в еднодневните присъствени – 180 лв. с ДДС. (Тези цени не са приложими за обученията за работа с CAT и Rorschach Inkblot Test.)

Преди да заплатите таксата е необходимо да се регистрирате и да получите потвърждение на направената от Вас регистрация.

При участие в обучение получавате сертификат за участие и удостоверение за 1 квалификационен кредит (за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование към МОН).

За повече информация и записване за участие можете да се свържете с нас на тел.: 0879 850 373 или на имейл адрес: office@hestiabg.com.

Фондация „Хестия“ организира затворени обучения по заявка. Ако желаете да организираме обучение за специалистите от Вашата организация, свържете се с нас на посочените по-горе телефон и имейл адрес.