График на обученията

Често задавани въпроси

 

Дата Тема      Лектор   Регистрация
10.09.2022 Сертификационно обучение за работа с d2-R
Психодиагностика
Онлайн обучение

Николай Николов,
д-р по психология

РЕГИСТРАЦИЯ
01-02.10.2022 Сертификационно обучение за работа с PAI Plus
Психодиагностика
Онлайн обучение

Николай Николов,
д-р по психология

РЕГИСТРАЦИЯ
08-09.10.2022 Сертификационно обучение за работа с CAB
Психодиагностика
Онлайн обучение

Петя Атанасова

РЕГИСТРАЦИЯ
22-23.10.2022 Сертификационно обучение за работа с DAF
Агресия
Онлайн обучение
Георги Гърмидолов РЕГИСТРАЦИЯ
29-30.10.2022 Сертификационно обучение за работа с ТАТ
Проективни тестове
Онлайн обучение
доц.д-р Павлина Петкова РЕГИСТРАЦИЯ
29-30.10.2022 Сертификационно обучение за работа с Denver II
Детско развитие
гр. София
Петя Атанасова РЕГИСТРАЦИЯ
05-06.11.2022 Сертификационно обучение за работа с Burnout-Q
Стрес и бърнаут
Онлайн обучение
Георги Гърмидолов РЕГИСТРАЦИЯ
12-13.11.2022 Сертификационно обучение за работа с Rorschach Inkblot Test
Проективни тестове
Онлайн обучение
проф. Марко Джанини РЕГИСТРАЦИЯ
12-13.11.2022 Сертификационно обучение за работа с CAB
Психодиагностика
гр. Пловдив

Петя Атанасова

РЕГИСТРАЦИЯ
19-20.11.2022 Сертификационно обучение за работа с DESK 3-6 R
Детско развитие
Онлайн обучение
Жулиета Темникова РЕГИСТРАЦИЯ
03-04.12.2022 Сертификационно обучение за работа с PSI-4
Родители
Онлайн обучение
Жулиета Темникова РЕГИСТРАЦИЯ
10-11.12.2022 Изготвяне на стратегия за работа по случай на дете с агресивни прояви
Агресия
Онлайн практическо обучение
Георги Гърмидолов РЕГИСТРАЦИЯ
17-18.12.2022 Продължаващо практическо обучение-супервизия за работа с ТАТ
Проективни тестове
Онлайн супервизия
доц.д-р Павлина Петкова РЕГИСТРАЦИЯ
14-15.01.2023 Сертификационно обучение за работа с EDI-3
Хранителни разстройства
Онлайн обучение
д-р Милена Русанова РЕГИСТРАЦИЯ
21-22.01.2023 Сертификационно обучение за работа с DESK 3-6 R
Детско развитие
гр. Пловдив
Жулиета Темникова РЕГИСТРАЦИЯ
28-29.01.2023 Сертификационно обучение за работа с Denver II
Детско развитие
Онлайн обучение
Петя Атанасова РЕГИСТРАЦИЯ
25-26.02.2023 Сертификационно обучение за работа с Denver II
Детско развитие
гр. Пловдив
Петя Атанасова РЕГИСТРАЦИЯ

Таксата за участие в двудневните онлайн обучения е 240 лв. с ДДС, а за еднодневните – 150 лв. с ДДС. (Тези цени не са приложими за обученията за работа с CAT и Rorschach Inkblot Test.)

Таксата за участие в двудневните присъствени обучения е 320 лв. с ДДС., а в еднодневните присъствени – 180 лв. с ДДС. (Тези цени не са приложими за обученията за работа с CAT и Rorschach Inkblot Test.)

Преди да заплатите таксата е необходимо да се регистрирате и да получите потвърждение на направената от Вас регистрация.

При участие в обучение получавате сертификат за участие и удостоверение за 1 квалификационен кредит (за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование към МОН). За издаването на удостоверение за квалификационен кредит се заплаща допълнителна такса.

За повече информация и записване за участие можете да се свържете с нас на тел.: 0879 850 373 или на имейл адрес: office@hestiabg.com.

Фондация „Хестия“ организира затворени обучения по заявка. Ако желаете да организираме обучение за специалистите от Вашата организация, свържете се с нас на посочените по-горе телефон и имейл адрес.