График на обученията

Често задавани въпроси

 

Дата Тема      Лектор   Регистрация
01-02.04.2023 Сертификационно обучение за работа с RIAS-2
Психодиагностика
Онлайн обучение
Николай Николов няма свободни места
08-09.04.2023 Сертификационно обучение за работа с Denver II
Детско развитие
Онлайн обучение
Петя Атанасова РЕГИСТРАЦИЯ
22-23.04.2023 Сертификационно обучение за работа с DAF
Агресия
Онлайн обучение
Георги Гърмидолов РЕГИСТРАЦИЯ
13-14.05.2023 Сертификационно обучение за работа с DESK 3-6 R
Детско развитие
Онлайн обучение
Жулиета Темникова РЕГИСТРАЦИЯ
20-21.05.2023 Изготвяне на стратегия за работа по случай на дете с агресивни прояви
Агресия
Онлайн практическо обучение

Георги Гърмидолов

Кристина Минчева

РЕГИСТРАЦИЯ
27-28.05.2023 Сертификационно обучение за работа с CAB
Психодиагностика
Онлайн обучение
Петя Атанасова РЕГИСТРАЦИЯ
03-04.06.2023 Сертификационно обучение за работа с Burnout-Q
Стрес и бърнаут
Онлайн обучение
Георги Гърмидолов РЕГИСТРАЦИЯ
10-11.06.2023 Сертификационно обучение за работа с PSI-4
Родители
Онлайн обучение
Жулиета Темникова РЕГИСТРАЦИЯ
17-18.06.2023 Сертификационно обучение за работа с RIAS-2
Психодиагностика
Онлайн обучение
Николай Николов РЕГИСТРАЦИЯ
24-25.06.2023 Сертификационно обучение за работа с CAT
Проективни тестове
Онлайн обучение
проф. д-р Даниела Тасевска РЕГИСТРАЦИЯ

Таксата за участие в двудневните онлайн обучения е 260 лв. с ДДС, а за еднодневните – 165 лв. с ДДС. (Тези цени не са приложими за обученията за работа с CAT и Rorschach Inkblot Test.)

Таксата за участие в двудневните присъствени обучения е 350 лв. с ДДС., а в еднодневните присъствени – 200 лв. с ДДС. (Тези цени не са приложими за обученията за работа с CAT и Rorschach Inkblot Test.)

Преди да заплатите таксата е необходимо да се регистрирате и да получите потвърждение на направената от Вас регистрация.

Ако се откажете от участие в обучението до 1 седмица преди провеждането му, цялата заплатена такса за участие ще бъде възстановена. При отказ до 3 дни преди провеждане на обучението – 50% от заплатената такса ще бъде възстановена. След този срок при отказ от участие или неявяване по време на обучението, таксата няма да бъде възстановена.

Ако обучението бъде отменено, всички заплатени такси се възстановяват.

При участие в обучение получавате сертификат за участие и удостоверение за 1 квалификационен кредит (за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование към МОН). За издаването на удостоверение за квалификационен кредит се заплаща допълнителна такса.

За повече информация и записване за участие можете да се свържете с нас на тел.: 0879 850 373 или на имейл адрес: office@hestiabg.com.

Фондация „Хестия“ организира затворени обучения по заявка. Ако желаете да организираме обучение за специалистите от Вашата организация, свържете се с нас на посочените по-горе телефон и имейл адрес.