ASQ®-3

Ages & Stages Questionnaires

Описание

ASQ®-3 е скрининг и мониторинг система за детско развитие. Тя се състои от 21 въпросника, създадени да бъдат попълвани от родител или друго обгрижващо детето лице. Всеки въпросник включва 30 айтема, които оценяват развитието на детето, поднесени на достъпен и разбираем език.

Целта на ASQ®-3 е точно да идентифицира бебетата и малките деца, които имат нужда от по-подробно изследване, за да се установи дали да бъдат насочени към ранна интервенция или ранно ресурсно подпомагане.

Целева група

Деца на възраст от 1 мес. до 5 г. 6 мес.

Скали

 • Комуникация
 • Груба моторика
 • Фина моторика
 • Учене и игра
 • Личностно-социално развитие

Издание

Оригинално издание: Paul H. Brookes Publishing Co., Inc.
Българско издание: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Година на публикуване: 2023 г.

Защо да го изберете?

Широкоприложим инструмент

ASQ®-3 е широко използвана система за скрининг на детското развитие. Приложима е както при деца в норма, така и при такива със съмнения за изоставане.

Системата е успешно прилагана от различни специалисти:

 • Педиатри и общопрактикуващи лекари при регулярното проследяване на развитието на детето, както и при съмнения за нарушения в развитието.
 • Специалисти от услуги за ранно детско развитие като психолози, логопеди, ерготерапевти, специални педагози, социални работници и други.
 • В държавни и частни детски градини и центрове.
 • В социални услуги за подпомагане на уязвими групи – като патронажни сестри, социални работници и др.
 • Може да се приложи заедно със системата за социално-емоционално развитие ASQ:SE-2 за получаване на по-подробна картина на развитието на детето.

Ценови условия:

Искам да започна да използвам ASQ®-3

Сертификационно онлайн обучение ASQ®-3

260 лв.

Двудневно обучение. Провежда се в група по предварително определен график.

Всеки участник получава:

 • Сертификат за участие в обучението;
 • Удостоверение за 1 квалификационен кредит (за служители в сферата на образованието). Заплаща се допълнителна такса за издаването му.

Сертификационните обучения се провеждат и присъствено, като цената в този случай е 350 лв. с ДДС.

Комплект тест ASQ®-3

300 лв.

Включва:

 • Ръководство (на хартия и онлайн);
 • Кратко ръководство за администрация (на хартия и онлайн);
 • Въпросници – 21 вида (в онлайн формат с възможност за печат);
 • Бланки с активности (в онлайн формат с възможност за печат);
 • Бланка за проследяване на развитието (на хартия и онлайн);
 • Достъп до теста в платформата Examinea.

Всички посочени цени включват ДДС.

Още по темата: