Rorschach Inkblot Test – Проективен тест на Роршах

Rorschach TestТестът на Роршах е метод за психологическо оценяване, в което възприятието на субекта за мастилени петна е записвано и след това анализирано посредством сбор от научноустановени алгоритми. Неструктурираната форма на платната позволява различни интерпретации, които от своя страна отразяват динамиката на дълбинните психични процеси, протичащи у изследваното лице.

Rorschach Inkblot Test се използва за:

  • диагностика на психични проблеми;
  • в клиничната и съдебната практика;
  • в психотерапията и психоанализата.

Фондация Хестия предлага оригинални комплекти платна, отпечатани в Швейцария от издателство Ханс Хубер. За тях е използвана същата технология, по която са произведени и първите образци.

Цена: 288 лв.