Rorschach Inkblot Test – Проективен тест на Роршах

Rorschach TestТестът на Роршах е метод за психологическо оценяване, в което възприятието на субекта за мастилени петна е записвано и след това анализирано посредством сбор от научноустановени алгоритми. Неструктурираната форма на платната позволява различни интерпретации, които от своя страна отразяват динамиката на дълбинните психични процеси, протичащи у изследваното лице.

Rorschach Inkblot Test се използва за:

  • диагностика на психични проблеми;
  • в клиничната и съдебната практика;
  • в психотерапията и психоанализата.

Фондация Хестия предлага оригинални комплекти платна, отпечатани в Швейцария от издателство Ханс Хубер. За тях е използвана същата технология, по която са произведени и първите образци.

Цена: 288 лв.

Специално юбилейно издание на комплекта платна Роршах

По случай 100-годишнината на Роршах издателство Хогрефе представят юбилейно издание на Проективния тест на Роршах. Изданието е в ограничен тираж – само 999 бр., а всеки екземпляр е номериран. В комплекта са включени:

Специално юбилейно издание на комплекта платна Роршах
  • Оригинални платна – платната са одобрени от Международното Роршах общество (International Society of the Rorschach and Projective Methods – ISR).
  • Книгата „Психодиагностика“ на Херман Роршах – ново издание на английски език на единствената книга на Херман Роршах, свиделстваща за неговите емпирицизъм и гъвкавост на мисленето. В изданието е включена и лекция на автора за нови разработки на теста, която той е предал на Швейцарското психоаналитично общество през 1922 г.
  • Онлайн достъп до специалното юбилейно издание на „Rorschachiana“ – официалният журнал на Международното Роршах общество предлага допълнената и обновена версия на изследването на Обществото за оценка на личността (Society of Personality Assessment), публикувано през 2005 г. в отговор на критиките към теста на Роршах. То се съсредоточава върху основния въпрос: „Какво казва научната литература от 2005 г. насам относно надеждността и валидността на Rorschach Inkblot Test при оценка на личността?“

Юбилейното издание пристига в луксозна кутия. А цената му е 400 лв.

Ако желаете да го поръчате, е необходимо да се свържете с нас на тел. 0879 85 03 73 или да ни пишете на office@hestiabg.com.