Prospera 2.0

Кариерно ориентиране на кандидат-студенти

Examineanextstep.bg

Prospera вече е още по-добра. Запознайте се с Prospera 2.0:

 • С актуализирани айтеми (въпроси)
 • Подобрени скали за оценка
 • Обновени и още по-прецизни норми
 • Нов графичен и интерпретативен доклад

Описание

Prospera е система за образоватeлно и кариерно ориентиране на кандидат-студенти.

Тя прави подробен психологически профил на кандидат-студента и дава възможност за съотнасяне на желанията и плановете му/ѝ с реалните училищни постижения. По този начин, анализът на целия профил показва не само кариерната посока, в която клиентът би се чувствал най-щастлив, но и реалистичността на неговите/нейните избори, затрудненията и областите, в които да положи повече усилия.

Целева група

Ученици 10 – 12 клас

Скали
 • Интереси.
 • Ценности.
 • Свободно време.
 • Мотивация и умения за учене.
 • Увереност.
 • Вземане на решение.
 • Отношение към бъдещето.
 • Планове за бъдещето.

Оригинално издание: Hogrefe Editore, Firenze
Българско издание: Фондация „Хестия“
Дата на публикуване: 2019 г., 2017 г. (първата версия)

Защо да го изберете?

Интересите на ученика не се разглеждат само като професионални и свързани с бъдещата му професия. В унисон със съвременните тенденции, се обръща внимание и на свободно време и интересите, които биха се трасформирали в хоби, например.

Попълването може да бъде извършено от всяко устройство, свързано с интернет, в удобно за ученика време.

Обработката на резултатите е автоматична чрез Examinea. В резултат на нея се генерира графичен интерпретативен доклад с резултати и насоки за работа.

Виж примерен доклад

Тестът е полезен не само с оглед обособяване на алтернативи за бъдещата им кариера, но и за тяхното себепознание, нещо изключително ценно.

Марияна Симеонова, кариерен консултант

Доклад

30 лв. бр.
Графичен и интерпретативен доклад в Examinea

Още по темата: