1, 2, 3 … Future! Кариерно ориентиране на ученици

 

1, 2, 3 … Future!  е система за образоватeлно и кариерно ориентиране, предназначена за ученици от 5 до 7 клас. Тя включва няколко въпросника, които оценяват следните области:

  • Интереси, престиж и ценности
  • Мотивациа за учене, която включва умения за планиране, концентрация, ангажираност, устойчивост на стрес и др.
  • Личностни характеристики като увереност и оптимизъм, социална зрялост, емоцианален самоконтрол и др.

Освен основните скали, системата включва въпроси свързани с плановете на ученика, успеха от училище и престижността, която той/тя свърза с определени професии. Тази информация дава възможност да се оцени до каква степен желанията и плановете на клиента са реалистични и отговарят на неговите/нейните личностни особености, както и в каква посока е необходимо да насочи усилията си за допълнителна подготовка.

Кариерно ориентиране за кандидат-студенти? Прочетете тук.

1,2,3…Future! Кариерно ориентиране за ученици.

Издател: Hogrefe Editore, Firenze
Българска адаптация: Фондация „Хестия“
Целева група: 5, 6 и 7 клас
Администрация: Онлайн чрез Examinea

Доклад с резултати В Examinea

лв. 30 Интерпретативен доклад

Сертификационно обучение За Prospera и 1,2,3…Future!

лв. 210 1 участник

Дистанционно обучение За практикуващи консултанти

лв. 160 1 участник