RIAS-2

Скали на Рейнолдс за оценка на интелигентността

Описание

RIAS-2 е инструмент за директна оценка на интелигентността при лица от 3- до 94-годишна възраст. Той дава информация за изоставане в развитието или наличието на определено разстройство в речта или в когнитивните процеси. Приложим е за идентифициране на академичен талант и изпреварващо развитие.

Инструментът включва общо осем субтеста, всеки от които допринася за различен аспект от цялостното оценяване на интелигентността. RIAS-2 изследва вербална и невербална интелигентност, памет и скорост на преработка. Във второто издание на теста RIAS са добавени субтестовете за скоростно назоваване и откриване на обекти, което позволява изследването на скоростта на преработка на информация, необходимо в диагностичния процес при много неврологични заболявания.

На базата на резултатите от проведения тест, специалистите имат възможност да изготвят подробна оценка за когнитивното функциониране на лицето, план за развитие на определените дефицитни области, както и подробно описание на силните страни и тяхното развитие.

Целева група RIAS-2

Целева група

Деца и възрастни от 3 г. до 94 г.

Скали RIAS-2

Скали

 • Общ индекс на интелигентността (CIX)
 • Индекс за вербална интелигентност (VIX)
 • Индекс за невербална интелигентност (NIX)
 • Общ индекс за памет (CMX) – вербална и невербална
 • Индекс за скорост на преработка (SPI)
Издание RIAS-2

Издание

Оригинално издание: PAR Inc.
Българско издание: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Година на публикуване: 2023 г.

Защо да го изберете?

Бърза и онлайн администрация

RIAS-2 осигурява надеждно оценяване на интелигентността за кратко време.

Администрирането на RIAS-2 за изследване на интелигентността отнема около 20-25 минути. Субтестовете за памет и скорост на преработка могат да се администрират отделно, като оценяването на паметта отнема 10-15 мин., а на скоростта на преработка – 5-10 минути.

Кратката форма на RIAS-2 – RIST-2 може да се попълни само за 10-15 минути.

В пълния комплект на RIAS-2 е включена и версия с възможност за отдалечена администрация. Тя включва почти всички субтестове от пълната форма и може да се използва при онлайн консултации на деца и възрастни.

Ценови условия:

Искам да започна да използвам RIAS-2

Сертификационно онлайн обучение RIAS-2

260 лв.

Двудневно обучение. Провежда се в група по предварително определен график.

Всеки участник получава:

 • Сертификат за участие в обучението;
 • Удостоверение за 1 квалификационен кредит (за служители в сферата на образованието). Заплаща се допълнителна такса за издаването му.

Сертификационните обучения се провеждат и присъствено, като цената в този случай е 350 лв. с ДДС.

Комплект тест RIAS-2

1376 лв.

Включва:

 • Ръководство за администрация и интерпретация – включително и за кратката скринингова форма RIST-2;
 • Техническо ръководство;
 • Стимулни книжки;
 • 25 бр. протоколни бланки;
 • 25 бр. бланки Скорост на търсене на обекти;
 • 25 бр. бланки кратка скринингова форма RIST-2;
 • БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО СКАЛИ – за пълната и кратката скринингова форма.

Искам да започна да използвам RIST-2

Сертификационно онлайн обучение RIST-2

165 лв.

Еднодневно обучение. Провежда се в група по предварително определен график.

Всеки участник получава:

 • Сертификат за участие в обучението;
 • Удостоверение за 1 квалификационен кредит (за служители в сферата на образованието). Заплаща се допълнителна такса за издаването му.

Сертификационните обучения се провеждат и присъствено, като цената в този случай е 200 лв. с ДДС.

Комплект тест RIST-2

580 лв.

Включва:

 • Ръководство RIST-2;
 • Стимулна книжка;
 • 25 бр. бланки кратка скринингова форма RIST-2;
 • БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО СКАЛИ – за кратката скринингова форма.

Всички посочени цени включват ДДС.

Още по темата: