RIAS-2

Скали на Рейнолдс за оценка на интелигентността

Описание

RIAS-2 е инструмент за директна оценка на интелигентността при лица от 3- до 94-годишна възраст. Той дава информация за изоставане в развитието или наличието на определено разстройство в речта или в когнитивните процеси. Приложим е за идентифициране на академичен талант и изпреварващо развитие.

Инструментът включва общо осем субтеста, всеки от които допринася за различен аспект от цялостното оценяване на интелигентността. RIAS-2 изследва вербална и невербална интелигентност, памет и скорост на преработка. Във второто издание на теста RIAS са добавени субтестовете за скоростно назоваване и откриване на обекти, което позволява изследването на скоростта на преработка на информация, необходимо в диагностичния процес при много неврологични заболявания.

На базата на резултатите от проведения тест, специалистите имат възможност да изготвят подробна оценка за когнитивното функциониране на лицето, план за развитие на определените дефицитни области, както и подробно описание на силните страни и тяхното развитие.

Целева група RIAS-2

Целева група

Деца и възрастни от 3 г. до 94 г.

Скали RIAS-2

Скали

  • Индекс за комбинирана интелигентност (CIX)
  • Индекс за вербална интелигентност (VIX)
  • Индекс за невербална интелигентност (NIX)
  • Комбиниран индекс на паметта (CMX) – вербална и невербална
  • Индекс за скорост на преработка (SPI)
Издание RIAS-2

Издание

Оригинално издание: PAR Inc.
Българско издание: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Година на публикуване: В процес на адаптация

Защо да го изберете?

Бърза и онлайн администрация

RIAS-2 осигурява надеждно оценяване на интелигентността за кратко време.

Администрирането на RIAS-2 за изследване на интелигетността отнема около 20-25 минути. Субтестовете за памет и скорост на преработка могат да се администрират отделно, като оценяването на паметта отнема 10-15 мин., а на скоростта на преработка – 5-10 минути.

Кратката форма на RIAS-2 – RIST-2 може да се попълни само за 10-15 минути.

В пълния комплект на RIAS-2 е включена и версия с възможност за отдалечена администрация. Тя включва почти всички субтестове от пълната форма и може да се използва при онлайн консултации на деца и възрастни.

Още по темата: