Бонуси при зареждане

При използване на платформата Examinea са приложими следните бонуси при зареждане:

Заредена сумаБонусПример:
до 360 лв. с ДДС0%Заредената сума е равна на заплатената.
от 361 до 1200 лв. с ДДС10%При заплащане на 400 лв. с ДДС в платформата се зареждат 440 лв. с ДДС.
над 1200 лв. с ДДС15%При зареждане на 1500 лв. с ДДС в платформата се зареждат 1725 лв. с ДДС.

Зареждането на суми в акаунтите в Examinea се осъществява единствено по банков път.

За повече информация и издаване на фактури, можете да се свържете с нас на office@hestiabg.com и 0879 850 373.