TAT – Тематичен аперцептивен тест

Тематичният аперцептивен тест TAT е една от най-използваните проективни методики в света. Чрез него могат да се разкрият някои от доминиращите двигателни механизми, емоции, чувства, комплекси и конфликти у една личност. TAT дава възможност да се разкрият подтиснатите склонности, които клиентът не е съгласен или не може да признае, тъй като не ги осъзнава.

ТАТ съдържа 31 черно-бели картинни платна, които провокират истории и описания на взаимоотношения и социални ситуации. Част от платната имат полово и/или възрастово специфични версии.

Основното приложение на TAT е с възрастни, но е възможно да се прилага и при деца. Методиката е полезна при цялостното оценяване на личността, както и при оценяването на поведенчески разстройства, психосоматика, неврози и психози.

Издател: Harvard University Press

Цена: 205 лв. с ДДС