Career Profiler

Описание

Entellecto е стандартизиран инструмент, който изследва емоционалната интелигентност в работен контекст. Той оценява 12 личностни черти, групирани в 4 домейна. Те са свързани с разпознаване на емоциите и уменията за ефективното прилагане на тази информация за постигане на професионалните цели.

Емоционалната интелигентност е важна за всички професионални области, но тя е ключова за сферите, които изискват интензивна комуникация с хора като търговия, обслужване на клиенти, социални дейности и др.

 

Целева група

Над 18 г.

 

Изследва

  • Себепознание – Осъзнатост на емоциите, Себеприемане, Асертивност.
  • Саморегулация – Емоционален контрол, Целеустременост, Адаптивност.
  • Социална компетентност – Емпатия, Ориентация към другите, Организационна компетентност.
  • Взаимоотношения – Работа в екип, Лидерство, Готовност за промяна.

Издание

Издател: Фондация „Хестия“ и „Прометрикс“ ООД
Година на публикуване: 2020 г.

Защо да го изберете?

Подробен доклад с резултати

След попълване на теста, резултатите се получават под формата на автоматичен доклад, който съдържа:

  • Подробен анализ по всяка личностна черта;
  • Примери как конкретната личностна черта се отразява в професионален контекст;
  • Въпроси за развитие за повишаване на емоционалната интелигентност.

Доклад с резултати

24 лв.

 

Още по темата: