Обучения

Фондация Хестия се стреми да насърчи и подпомогне личностната реализация и социалната интеграция на всяко дете. По тази причина организираме и провеждаме специализирани обучения за специалисти  – психолози, логопеди, социални работници, учители, лекари, терапевти и др. Така стимулираме повишаването на квалификацията на специалистите в областта.

Всеки участник в някое от нашите обучения получава сертификат за участие. А ако работи в сферата на предучилищното и училищното образование, може да получи и удостоверение за 1 квалификационен кредит.

Ние вярваме, че родителите имат ключова роля в психичното, социално и емоционално развитие на детето. Съвместната работа на специалисти и родители е предпоставка за успешното провеждане на терапевтичната дейност с детето. Това е причината да създадем и обучения, които са предназначени за родители.

Фондация Хестия насърчава добрите практики в областта на терапевтичната и консултативна работа с деца, техните семейства, образователни и социални институции. Стремим се да популяризираме тези практики и организираме обучения за работа с тях.

Нашите лектори

Петя Атанасова психолог

Петя Атанасова, психолог

Жулиета Темникова психолог

Жулиета Темникова, психолог

Николай Николов

Николай Николов, психолог

Георги Гърмидолов

Георги Гърмидолов, психолог

Милена Русанова

Милена Русанова,
психиатър