Обучения

Фондация Хестия се стреми да насърчи и подпомогне личностната реализация и социалната интеграция на всяко дете. По тази причина организираме и провеждаме специализирани обучения за специалисти  – психолози, логопеди, социални работници, учители, лекари, терапевти и др. Така стимулираме повишаването на квалификацията на специалистите в областта.

Всеки участник в някое от нашите обучения получава сертификат за участие. А ако работи в сферата на предучилищното и училищното образование, може да получи и удостоверение за 1 квалификационен кредит.

Ние вярваме, че родителите имат ключова роля в психичното, социално и емоционално развитие на детето. Съвместната работа на специалисти и родители е предпоставка за успешното провеждане на терапевтичната дейност с детето. Това е причината да създадем и обучения, които са предназначени за родители.

Фондация Хестия насърчава добрите практики в областта на терапевтичната и консултативна работа с деца, техните семейства, образователни и социални институции. Стремим се да популяризираме тези практики и организираме обучения за работа с тях.

Нашите лектори

Петя Атанасова психолог

Петя Атанасова, психолог

Жулиета Темникова психолог

Жулиета Темникова, психолог

Николай Николов

Николай Николов, психолог

Георги Гърмидолов

Георги Гърмидолов, психолог

Даниела Тасевска

Даниела Тасевска, психолог

Милена Русанова

Милена Русанова,
психиатър

Кристина Кафеджи

Кристина Кафеджи, психолог