Кариерно и образователно ориентиране

Изборът на кариера е важен. Той преминава през различни етапи в зависимост от възрастта. Важен помощник в избора наред с кариерните консултанти, са и тестовете за кариерно ориентиране. Те оценяват интересите, силните страни и областите на развитие, ценностите, мотивацията, стиловете на вземане на решение.

Фондация „Хестия“ предлага инструменти за кариерно ориентиране – за ученици при избор на гимназия, за кандидат-студенти при избор на университет и за работещи (или такива, на които им предстои да започнат работа).

Всички тестове се попълват онлайн от всяко устройство, свързано с интернет. Обработката отново е автоматична.