PAI Plus

Въпросник за клинична оценка на личността

Описание

Въпросникът за клинична оценка на личността PAI е инструмент за детайлна оценка на психопатологията при лица над 18-годишна възраст. Той е обективен тест за оценка на психопатологични синдроми и дава информация, полезна за формулирането на клинична диагноза, планиране на терапия и скрининг за психопатологични отклонения. PAI може да се използва за оценка на лица със затруднения в четенето. 

Тестът съдържа 22 скали, които не се покриват съдържателно и по този начин се характеризират с висока дискриминантна валидност. Скалите на PAI покриват най-релевантните конструкти за цялостна оценка на психичните разстройства.

Последното издание на теста PAI Plus включва и 5 индекса, които дават допълнителна информация за профила на клиента за негативни и позитивни когнитивни изкривявания при стила на отговаряне, както и информация за използването на принципа на случайно отговаряне от някои клиенти. Съдържа и допълнителни индикатори за суицидни намерения, агресия, наличие на ХАДВ и др.

Целева група PAI

Целева група

Възрастни, над 18 г.

Скали PAI

Скали

  • Валидностни скали – Неконсистентност, Честота, Негативно впечатление, Позитивно впечатление.
  • Клинични скали – Соматични оплаквания, Тревожност, Тревожни разстройства, Депресия, Мания, Параноя, Шизофрения, Гранични черти, Антисоциални черти, Проблеми с алкохола, Проблеми с медикаменти.
  • Скали за терапевтичен риск – Агресия, Суицидна идеация, Стрес, Липса на подкрепа, Отхвърляне на терапията.
  • Междуличностни скали – Доминантност, Добросърдечност.
  • Допълнителни индекси
Издание PAI

Издание

Оригинално издание: PAR Inc.
Българско издание: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Година на публикуване: В процес на адаптация

Защо да го изберете?

Съвременна интерпретация

Резултатите, получени при изследване с PAI Plus се интерпретират въз основа на DSM-V. А специално за българската версия е налична и интерпретация съгласно критериите на МКБ-11.

Още по темата: