PAI Plus

Въпросник за клинична оценка на личността

 

 

 

Описание

Въпросникът за клинична оценка на личността PAI е инструмент за детайлна оценка на психопатологията при лица над 18-годишна възраст. Той е обективен тест за оценка на психопатологични синдроми и дава информация, полезна за формулирането на клинична диагноза, планиране на терапия и скрининг за психопатологични отклонения. PAI може да се използва за оценка на лица със затруднения в четенето.

Тестът съдържа 22 скали, които не се покриват съдържателно и по този начин се характеризират с висока дискриминантна валидност. Скалите на PAI покриват най-релевантните конструкти за цялостна оценка на психичните разстройства.

Последното издание на теста PAI Plus включва и 5 индекса, които дават допълнителна информация за профила на клиента за негативни и позитивни когнитивни изкривявания при стила на отговаряне, както и информация за използването на принципа на случайно отговаряне от някои клиенти. Съдържа и допълнителни индикатори за суицидни намерения, агресия, наличие на ХАДВ и др.

Целева група PAI

Целева група

Възрастни, над 18 г.

 
Скали PAI

Скали

 • Валидностни скали – Неконсистентност, Честота, Негативно впечатление, Позитивно впечатление.
 • Клинични скали – Соматични оплаквания, Тревожност, Тревожни разстройства, Депресия, Мания, Параноя, Шизофрения, Гранични черти, Антисоциални черти, Проблеми с алкохола, Проблеми с медикаменти.
 • Скали за терапевтичен риск – Агресия, Суицидна идеация, Стрес, Липса на подкрепа, Отхвърляне на терапията.
 • Междуличностни скали – Доминантност, Добросърдечност.
 • Допълнителни индекси

Разгледайте скалите

 
Издание PAI

Издание

Оригинално издание: PAR Inc.
Българско издание: Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
Година на публикуване: 2022 г.

 

Защо да го изберете?

Съвременна интерпретация

 

Резултатите, получени при изследване с PAI Plus, се интерпретират въз основа на DSM-5. А специално за българската версия е налично допълнание, съгласно предстоящите промени в МКБ-11.

 

Ценови условия:

 

Искам да започна да използвам PAI Plus

 

Сертификационно онлайн обучение

 

260 лв.

Двудневно обучение. Провежда се в група по предварително определен график.

Всеки участник получава:

 • Сертификат за участие в обучението;
 • Удостоверение за 1 квалификационен кредит (за служители в сферата на образованието). Заплаща се допълнителна такса за издаването му.

Сертификационните обучения се провеждат и присъствено, като цената в този случай е 350 лв. с ДДС.

Комплект тест

 

442 лв.

Включва:

 • Ръководство;
 • 5 бр. въпросници;
 • 20 бр. листове за отговори;
 • БЕЗПЛАТНА ОНЛАЙН ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО СКАЛИ – за пълната и кратката форма.

 

Всички посочени цени включват ДДС.

 

Още по темата: