Examinea

Онлайн система за използване на тестове и работа с клиенти.

Examinea е съвременият отговор на нуждите на професионалистите в областта на психологията, логопедията, детското развитие, кариерното консултиране и образованието. Чрез нея могат да се използват широк набор от стандартизирани тестове, а обработката им е автоматична.

Защо да изберете Examinea?

  • Каталог от разнообразни стандартизирани тестове, който се обновява постоянно.
  • Достъп 24/7 от всяко устройство, свързано с интернет
  • Дистанционно попълване на тестове в удобно за клиента време
  • Електронна обработка на резултатите само за секунди
  • Резултатите се представят под формата на графични и интерпретативни доклади
към Examinea

Доклади с резултати:

DESK 3-6 R

DESK 3-6 R

DAF

DAF

Prospera 2.0

Prospera 2.0

Burnout-Q

Conners 3