Като Психолог/Консултант в Прометрикс ООД Вие ще работите заедно с нас за практическото прилагане на научнобазирани инструменти в различни български и международни компании. Ще имате възможност да допринесете за развитието и благополучието на хората в организациите чрез проекти, свързани с оценяване с психометрични тестове, 360-градусова обратна връзка, Центрове за оценка и развитие, анкетни проучвания и др.

Вашата роля ще включва:

 • интензивна работа с психометрични инструменти – интерпретация и даване на обратна връзка
 • активна кореспонденция и срещи с настоящи и потенциални клиенти и представяне на нашето портфолио
 • идентифициране нуждите на клиентите и предлагане на най-подходящото индивидуализирано решение
 • участие във всички етапи на проектите с наши клиенти – от създаването, организацията на провеждане, до изготвяне на доклади, интерпретация на резултати и сесии за обратна връзка.

Ще получите задълбочено първоначално обучение за работа с психометрични тестове и други инструменти, използвани от компанията.

Ще имате възможност да участвате в процеса на създаване на нови инструменти, продукти и услуги, в планирането и осъществяването на маркетинг активности на компанията и в различни събития за промотиране на нашата дейност.

Тази роля може да е подходяща за вас, ако имате:

 • Образование психолог – бакалавър
 • Опит в консултиране на лица (в контекст на психологическо консултиране, клинична работа или др.)
 • Отлична компютърна грамотност
 • Безупречна езикова култура
 • Английски език на ниво С1
 • Любопитство и желание за непрекъснато учене
 • Отлични умения за управление на времето

Кои сме ние

Прометрикс е консултантска компания, която помага на организациите да бъдат по-успешни, а на техните служители – да разгърнат пълния си потенциал.

Предоставяме добро възнаграждение, постоянен трудов договор, възможност за работа от вкъщи, бонус при успешно завършени проекти и възможност да бъдете заобиколени от членове на екипа, които се подкрепят. При нас ще откриете приятелска среда, в която сте предизвикани и можете да постигнете повече. Ако споделяте нашите ценности – етичност, хъс и постоянно развитие – кандидатствайте!

Етапи: Подбор по документи (CV), интервю с одобрените кандидати и попълване на онлайн въпросници.

Ако се разпознаете в описанието по-горе, ще очакваме Вашето CV на hr@prometriks.com.