Изключителният талант носи много позитиви, но надарените деца също така се изправят пред специфични трудности. Те могат да окажат отрицателно въздействие върху социалното и емоционалното им развитие. Затова е важно родителите да са наясно с факторите, които са в състояние да повлияят поведението на детето. И съответно да предприемат нужните мерки, за да минимизират потенциалните негативни последствия.

Проблеми на асинхронното развитие

Изключителните интелектуални умения невинаги предполагат изключителни социални и емоционални такива. Когато отделните умения се усвояват с различна скорост, развитието се описва като асинхронно. Често в случаите, в които е налице такъв тип развитие, децата срещат трудности заради разминаването между интелектуалното им превъзходство и другите им способности. Ето и няколко примера:

  • Едно надарено дете може да вникне в значението на дадена абстрактна концепция, но да се окаже неспособно да я приеме на емоционално ниво. Това несъответствие може да доведе до проблеми и тревожни мисли, свързани със смъртта, бъдещето, секса и т.н.
  • Физическото развитие на детето може да не му позволява да се справи с изпълнението на задача, която е способно да разреши на интелектуално ниво. Това от своя страна може да доведе до крайна фрустрация и неприемливо поведение. Перфекционизмът също може да окаже влияние по отношение на фрустрацията.
  • Детето може да участва в разговори на възрастните, свързани с глобалното затопляне и световния глад, а в следващия момент да плаче, защото негово приятелче е взело любимата му играчка. Това поведение може да е объркващо за възрастните. Възможно е то да доведе до пресилена реакция, свързана с очакванията им за поведението на детето в конкретната възраст.

Впечатляващи вербални и аналитични умения

Надарените деца могат да четат, говорят и разсъждават на по-високо ниво спрямо очакванията за възрастта им. Тези възможности обаче невинаги се използват по градивен начин.

Едно дете с академичен талант например може да аргументира отлично поведението си и/или успешно да манипулира хората около себе си. Тези деца често се определят като „многознайковци“ или „малки философи“. Родителите и останалите възрастни обаче не трябва да забравят, че въпреки наличието на логични и убедителни аргументи, все пак става въпрос за дете. A децата трябва да бъдат възпитавани, независимо колко „сладко“ или впечатляващо е държанието им.

Когато осъзнаят, че могат да манипулират възрастните, те също така могат да се почувстват страшно несигурни. Възможно е надареното дете да опита да „надхитри“ родителите и учителите си. Богатият и сложен речник и нехарактерното за възрастта на детето чувство за хумор например могат да доведат до неразбиране от страна на връстниците му и то да се почувства подценено и отхвърлено. Това е и причината много надарени деца да предпочитат компанията на по-големи момичета и момчета или възрастни.

Перфекционизъм и прекомерна чувствителност

На пръв поглед звучи чудесно да имаш отличителни умения. Тези умения обаче често стават повод за нереалистични очаквания. Надарените деца понякога се превръщат в перфекционисти и държат винаги да получат максимален резултат на изпитите, тестовете, домашните и т.н. Академичният талант освен това може да е и предпоставка за изключително будно въображение.

Всяка от тези особености има потенциала да доведе до поведенчески проблеми и допълнителни трудности за детето.

Перфекционизмът също така често се свързва със страх от провал. Възможно е детето да избягва това усещане, като отказва да опитва неща – дори съвсем обичайни, като например да си напише домашното. Изявените аналитични способности, богатото въображение и способностите му да вижда отвъд очевидното лесно поставят детето в обувките на „срамежливко“. Всъщност то най-вероятно се държи дистанцирано при непознати обстоятелства, защото обмисля всички аспекти на ситуацията.

Едно дете с академичен талант може да се нуждае от допълнителна информация, преди да отговори на даден въпрос или да предложи помощта си. Това често кара надарените деца да изглеждат срамежливи. Тяхната свръхчувствителност от друга страна е причина да приемат много лично критиките или гнева, дори когато той не е насочен директно към тях.

Повишената им сензитивност, както и развитото им чувство за справедливост, могат да събудят у талантливите момичета и момчета тревоги, свързани с войни, замърсяване, насилие, човешки права. Ако се окажат претоварени с информация по такива въпроси, те могат да се затворят в себе си и дори да отключат т.нар. екзистенциална депресия.

Да бъдеш родител на надарено дете

Преди да  се случи всичко това обаче, е важно родителите да придобият ясна представа за възможностите на детето. Целта е да изградят визия за развитието му и потенциалните трудности, които то може да срещне. Това може да се случи с помощта на специалист – най-често психолог – който да направи обективна оценка на уменията на детето. Такава оценка може да бъде извършена със стандартизиран инструмент, който оценява интелигентността и нейните главни компоненти. В България такъв тип оценка се извършва със Скалите на Рейнолдс за оценка на интелигентността (RIAS-2). Той се използва при възрастни и деца над три години. С негова помощ може бъде измерена общата интелигентност и нейните основни компоненти, включително вербалната и невербалната памет.

Със сигурност отглеждането и възпитанието на дете с академичен талант предполага както допълнителни възможности, така и някои специфични предизвикателства. Ролята на родителите е много ключова по отношение на нуждата на детето да се чувства прието и разбрано в общността, в която расте. Майките, бащите и другите обгрижващи възрастни имат нелеката задача да изградят подходяща среда, която да е едновременно предизвикателна и приемаща, да стимулира развитието на детето, но и да го кара да се чувства комфортно сред връстниците си.

Изследването с RIAS-2 се назначава от обучен специалист и обичайно отнема по-малко от един час. Въпросите, включени в оценката, са ясно дефинирани, с цел изследваните лица да могат лесно да се ориентират в задачите и да покажат действителните си умения. Освен за установяване на академичен талант, инструментът се използва още за установяването на специфични разстройства. Те могат да бъдат свързани със затруднения в ученето, нарушения в паметта и други.

Източник: www.verywellfamily.com