Децата с академичен талант имат специфични интелектуални и емоционални характеристики. Те учат по-лесно нови неща и им е интересно да „задълбават“ в сложни теми. Разглеждат проблемите от различни гледни  точки, любопитни са и са по-критични, когато анализират нещо.

Как такива деца могат да бъдат разпознати, за да им се даде възможност да развият своя потенциал? Този процес има два основни етапа.

Първият е номиниране и идентифициране. Номинирането помага на възможно най-много деца да бъдат по-нататък наблюдавани за способности, които са на по-високо ниво, в сравнение с техните връстници. Често за процеса на това номиниране се използват наблюдения или информация от различни хора – от учители, родители, приятели, дори от самите деца.

Тази информация обхваща много характеристики на детето – силна мотивация за учене, умение да се концентрира за продължителен период от време, богат речник, умение да открива взаимовръзки между различни явления или да улавя закономерности, детайлно знание по специфична тема (понякога децата с академичен талант предпочитат да изучават в дълбочина една или няколко теми, които са им интересни, отколкото да знаят повърхностно много предмети), абстрактно мислене, силна памет, умение да пренася научените умения от една област в друга, необичайни отговори и въпроси, чувство за хумор и др.

За откриването на деца – таланти могат да се използват и тестове – такива за аналитични умения или абстрактно мислене. Важно е да се знае, че идентифицирането не трябва да се основава само на един източник на информация – висок успех или пък висок резултат по някакъв тест. Да, тези „знаци“ са показателни, но както всички деца са различни, така и талантливите се отличават едно от друго – затова успехът в училище, например, невинаги е показател за академичен талант, а използването на тестове за вербален интелект може да е неефективно, ако ученикът има специфично разстройство на ученето или пък не владее добре езика (при билингвизъм напр.). Ето защо за идентифицирането на академично надарени деца се използва както информацията от хората около него, така и тестове, които не са свързани с нивото на езиково познание (такива тестове се наричат невербални или тестове за абстрактно мислене).

Вторият етап е детето да бъде включено в програма за развиване на неговия талант. Тя може да бъде както част от учебната програма, така и под формата на извънкласни дейности.

„Ловци на таланти“ – програма за работа с деца с академичен талант

Идеята на програмата е тя да бъде съобразена със специфичните ценности, потребности и философия на работа на всяко училище, детска градина или друга институция, която желае да работи с децата с академичен талант. Целта на програмата е да се развият както когнитивните умения на детето (критическо мислене, креативност, решаване на проблеми и др.), така и неговите емоционални характеристики (себепознание за техните способности, нагласата да ценят усилията и да приемат неуспехите си като начин да се самоусъвършенстват). И накрая – особено важно е всяка програма за развиване на академичния талант да започне с обучение на учителите и специалистите, които работят с децата, така че да знаят какво е академичния талант и особено какви са митовете за академично талантливите деца, за които ще можете да прочетете в следващия ни материал.