Първите години са особено важни за правилното детско развитие. Подходящото хранене, физическата активност и достатъчният сън са необходими условия за здравето на детето. А отрасването в сигурна среда с любящо семейство подпомагат социално-емоционалното развитие. Общото във всеки аспект на развитието е главната роля на родителя – независимо дали е биологичен или не.

Какво е детско развитие?

Различните изследователи дефинират различни сфери на развитието. Но най-общо, развитието на детето се проследява в няколко основни области:

  • Груба и фина моторика
  • Социално-емоционално развитие
  • Когнитивно развитие
  • Език и комуникация

Всяка от тези сфери включва конкретни умения, които децата на определена възраст трябва да са овладели, за да преминат към следващия етап от развитието си. Въпреки че всяко дете се развива със свое собствено темпо, все пак има ориентировъчни времеви периоди, в които около 90-95 % от децата усвояват дадено умение.

Тук е важно да уточним, че не говорим за специфични способности на децата. Това са съвсем обикновени неща като първи стъпки, махане с ръка за довиждане, протягане към играчка или друг предмет и т.н. Но те са „основата“, върху която се надграждат следващите умения на детето.

И тъй като всяко дете прекарва най-много време с родителите си, поне в първите години, именно родителите са тези, които първи могат да забележат, че „нещо не е наред“.

Проследяване на детското развитие

Повечето родители редовно следят нарастването в теглото и ръста на своите деца – дали чрез редовните посещения при педиатъра или вкъщи. Но също толкова важно е да се наблюдават и другите сфери в развитието – когато е започнало да се усмихва, дали „гука“, използва ли цели изречения, в зависимост от възрастта му. Наблюдението от родителите е първото ниво от проследяването на детското развитие. То осигурява важна информация, която родителите е необходимо да предоставят на специалистите (педиатри, специалисти детско развитие, детски психолози или др.) при следващата им среща – независимо дали това ще е регулярно посещение или не. Родителителите най-добре познават детето си и първи могат да забележат промяна в него. Ако за детето се грижи баба, детегледачка или вече посещава детско заведение, ценна информация може да се получи и от другите грижещи се за него.

Има многобройни публикации, уебинари и др., които описват какви умения трябва да овладее детето на всяка възраст. Вече са разработени и мобилни приложения, които подпомагат родителите при проследяване на развитието. Такова е безплатното приложение на УНИЦЕФ – Беббо

Какво да очакваме от децата между 3 и 6-годишна възраст?

Следващото ниво в проследяване на детското развитие е скринингът. Той се извършва от специалист – педиатър, специалист детско развитие, детски психолог, детски невролог или др. При него внимателно се изследва всяка сфера от развитието. Ако се открие несъответствие, специалистът може да насочи детето към допълнителни изследвания и/или да изготви програма, която да подпомогне развитието.

За изследването се използват стандартизирани въпросници или чек-листи, чрез които се задават въпроси на родителите и/или специалистът проверява уменията на детето. Това се случва под форма на игра и не създава дискомфорт за детето. В нашата страна в момента са достъпни Скрининг тест за детско развитие Denver II (за деца от 0 до 6 г.) и Дортмундски скрининг тест за детско развитие DESK 3-6 R (за деца от 3 до 6 г.11 мес.).

Видове скрининг на детското развитие

Скринингът може да се извършва регулярно – напр. Американската педиатрична асоциация препоръчва да се прави на 9, 18 и 30 мес. При деца, родени преждевременно или с някои усложнения, се препоръчва регулярен и по-чест скрининг на развитието.  Все още в България най-често скрининг се извършва по сигнал от родител, който при наблюдение на детето си е забелязал тревожни сигнали и се е свързал със специалист.

Ако при скрининг специалистът установи риск от изоставане в развитието в една или няколко сфери, той може да насочи детето към допълнителни изследвания при други специалисти – като детски психиатър, детски невролог, детски психолог, логопед, ортопед или други. Те могат да проведат различни медицински изследвания и/или да използват допълнителни психологически тестове, за да поставят диагноза и да планират последващата работа с детето и семейството. Например, при забавяне в когнитивното развитие може да се направи оценка на интелигентността със Скали на Рейнолдс за оценка на интелекта RIAS-2 (за деца и възрастни от 3 до 94 г.), а при съмнения за аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието и др. да се използва Клинична оценка на поведението CAB (при деца от 2 до 18 г.).

Много деца с нарушения в развитието или поведенчески проблеми се диагностицират късно или изобщо не се диагностицират. Те срещат затруднения във всяка сфера от живота си, вместо подкрепата, от която се нуждаят. Ако имате някакви притеснения за развитието на Вашето дете, не се колебайте да се обърнете към специалист

По материали от Centers for Disease Control and Preventionhttps://www.cdc.gov/