Щастливи сме да обявим, че добавяме още един тест за оценка на детското развитие към портфолиото ни от стандартизирани и адаптирани инструменти за оценка. Той е широко познатият Ages & Stages Questionnaires®, Third Edition (ASQ®-3). След подписано споразумение с издателите на теста – Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. – фондация „Хестия“ ще разработи и предлага българската версия на теста.

Какво представлява ASQ-3?

ASQ-3 е система за проследяване на детското развитие при бебета и деца от 0 до 66 месеца. Инструментът може да се прилага както от различни специалисти, така и от родители.

ASQ-3 се състои от 21 въпросника за всяка възрастова група, всеки с по 30 въпроса. Това осигурява бърза администрация – около 10-15 минути.

Тестът оценява детското развитие в 5 области:

 • Комуникация
 • Груба моторика
 • Фина моторика
 • Когнитивно развитие
 • Личностно развитие

Характерна особеност на ASQ-3 е въвличането на родителите в процеса на оценяване. По този начин те се обучават за особеностите в детското развитие и на какво трябва да обърнат внимание.

В комплекта са включени и допълнителни помощни активности за развиване на способностите на детето в различните области.

ASQ:SE-2 – оценка на социално-емоционалното развитие

ASQ:SE-2 е допълнителна версия към комплекта ASQ-3, която е фокусирана върху социално-емоционалното развитие на детето. Приложима е при бебета и деца от 1 до 72 месеца.

Състои се от 9 въпросника за всяка възрастова група, а попълването отнема около 10-15 минути.

ASQ:SE-2 оценява 7 области на социално-емоционалното развитие.

 • Саморегулация
 • Следване на инструкции
 • Адаптивно поведение
 • Автономност
 • Афективно поведение
 • Комуникация
 • Междуличностно взаимодействие

Тестовете ASQ-3 и ASQ:SE-2 са в процес на адаптация. В нашата страна те ще са достъпни чрез онлайн платформата Examinea.