Провеждането на надеждна и детайлна психологическа оценка е процес, който изисква сериозна предварителна подготовка и специализирани познания. След придобиване на нужните компетенции и опит обаче следва още една, не по-малко важна стъпка, свързана с приложението на тестовете. Възможностите за лесна администрацията на инструментите, бърза обработката на резултатите и ефективна комуникацията с изследваните лица се оказват ключови за решението на специалистите колко и какви методики да използват в практиката си. В отговор на техните нужди и предпочитания, във фондация „Хестия“ наложихме иновативно за България решение – онлайн системата за работа с клиенти и използване на тестове Examinea.

Какво представлява Examinea?

Онлайн платформата събира на едно място множество ресурси и функционалности, които помагат на специалистите да прилагат бързо и лесно тестове за оценка на деца и възрастни. Тя включва каталог от инструменти, който регулярно разширяваме с нови допълнения, и интуитивен интерфейс. С нея специалистите могат да:

 • получават насоки за администрация на закупените от тях тестове;
 • назначават тестове, обработват резултати и генерират доклади;
 • предлагат на клиентите си дистанционен достъп до широк набор от тестове;
 • управляват бързо и ефективно работата си с неограничен брой изследвани лица;
 • получат препоръки за последващи интервенции и терапия.

Какви допълнителни функционалности предлага Examinea?

 • Възможност за персонализиране на докладите с лого, подадено от специалиста.
 • Активиране на съобщения по имейл при попълването на назначен тест.
 • Задаване на краен срок за попълване на теста към клиента.
 • Опция за групиране на няколко изследвани лица, с които да работите едновременно.
 • Удобен интерфейс за въвеждане на отговори и при администрация „на хартия“.

Защо да изберете Examinea?

 • За да спестите време при назначаването на тестовете и обработка на резултатите.
 • За да улесните себе си и своите клиенти, давайки им възможност да попълват тестовете от всяка точка на света с достъп до интернет, по всяко време на денонощието.
 • За да организирате цялата информация, свързана с приложението на тестовете, които използвате, на едно място.
 • За да гарантирате прозрачността на оценъчния процес и защитата на данните на клиентите си.

Кой може да работи с Examinea?

Системата може да бъде използвана единствено от професионалисти, които работят с тестове, предлагани от фондация „Хестия“.

Как мога да се запозная отблизо със системата?

Фондация „Хестия“ организира регулярни въвеждащи обучения за работа със системата. Обученията се провеждат онлайн и представят основните функционалности на Examinea. Участниците имат възможност да зададат предварително своите въпроси, както и да обсъждат конкретни казуси в дискусионната част на срещите. Абонирайте се за бюлетина ни и следете страницата ни във Facebook за актуална информация и следващи дати.