Всеки период от човешкото развитие крие своите особености и кризи на възрастта. Развитието в периода на детството е динамичен етап от изграждането на зрялата личност, изпълнен с всякакъв тип новости. В периода между 3-тата и 6-тата година на детето влияние оказва както семейната среда, взаимоотношенията в нея и емоционалната ѝ зареденост, така и социалните контакти на детето с възрастните и връстниците в детското заведение.

Ако до момента детето е изследвало границите на своите родители и е изградило в съзнанието си схема на правилно и неправилно, от тук нататък то може да насочи енергията и потенциала си към изследването и изпробването на собствените си ресурси. Важен момент в този етап на развитието е общуването с връстниците и възрастните, различни от родителите. То ще позволи на детето да усъвършенства начините си на вербална комуникация, да надгради и да разгърне собствената си личност. Това е периодът, в който детето се отделя от майката/родителя и навлиза в активното общуване в една по-различна среда.

Преодоляването на първоначалния дискомфорт от отдалечаването и липсата на обгрижващия възрастен дават възможност на детето да разгърне любопитството и изследователското си чувство. То започва да се вълнува от много неща – от това как се появило до това защо водата става лед. Сега е моментът и на първите приятелства и неприятелства. Детето разбира, че не всеки е добронамерен и иска да играе с него. Провокацията и конфронтацията от различно естество му позволяват да изгради свои модели на справяне с конфликтните ситуации и да изпробва заучените до момента модели на поведение от родителите си. Именно в този период негативният опит на детето и липсата на адекватна и подкрепяща среда могат да получат бърз отзвук в неговото поведение. Това може да се прояви като опозиционни или агресивни прояви, или да предизвика състояния на безволие (абулия), липса на интерес и нежелание да експериментира. Ето защо, от съществено значение е да се предоставя избор на детето в новопоявилите се ситуации, то да бъде активно подкрепяно окуражавано да опита отново и да не се страхува от миналите или предстоящите  си грешки.

Новата среда провокира желанието и жаждата за учене и опитването на нови дейности от страна на детето. То бързо усъвършенства както своята фина моторика и движения на тялото в пространството, така и грубата моторика. Наблюдава се изразено чувство за справедливост, провокирано от интеграцията на нормите и правилата на социално-приемливо поведение, установени от родителите, защото детето вече е запознато с правилата и последствията при неспазването им. Навременният скрининг с Дортмундски скрининг тест на детското развитие (DESK 3-6) помага на специалистите и родителите в този възрастов диапазон, защото осигурява информация за основните области в детското развитие и рисковете от изоставане по отношение на другите деца в същата възраст. По този начин, инструментът дава възможност за планиране на конкретни стъпки за работа и развиване на съответните умения, като същевременно подсказва насоки за разговор с родителите и при необходимост – насочване към специализирана диагностика.