Всяка нова година започваме с планове за нови начинания и надежди за още по-успешна година. В края на старата и началото на новата година поглеждаме назад, за да видим какво постигнахме и какво ни предстои.

Какво се случи с нас, Фондация „Хестия“, през 2018 г.?

Благодарим ви, че бяхте с нас през 2018 г. – постигнахме всичко това, благодарение на вашата подкрепа!

А какво ни предстои през 2019 г.?

За новата година сме предвидили още много нови проекти и инициативи – съвместния ни проект с Прометрикс вече започна с „летящ старт„. Предстоят ни още нови тестове и обучения, но за тях ще научите по-късно.

Пожелаваме си още много срещи с вас и съвместни успехи!