Винаги сме се стремили да подпомагаме младите специалисти при навлизането им в професията на психолога, логопеда или специалния педагог. С въвеждането на специалните цени за студенти за участие в сертификационните обучения за работа с тестове дадохме възможност на няколко випуска студенти да получат така необходимите им практически знания за работа със съвременни инструменти за оценка.

Но всяко начало е трудно. Затова разширяваме нашата инициатива като включваме и млади специалисти, които сега стартират професионалния си път.

Ако Вие сте студент в края на обучението си или наскоро завършил специалист, отбележете това при регистрацията си и ще получите отстъпка до 25 % от таксата за участие в обучението.

За да получите преференциална цена, е необходимо да отговаряте на следните условия:

  • Студент в края на обучението си или наскоро завършил специалист (на възраст до 27 г.).
  • Да притежавате необходимата квалификация, която се изисква за съответното обучение.
  • Да не използвате други отстъпки и/или промоционални условия.

Включете се в сертификационните ни обучения и повишете своята квалификация още тази есен!