Фондация „Хестия“ провежда проект за изследване на абстрактното мислене на децата. Целта му е да се идентифицират неговите специфики и въз основа на това да се разработят ефективни стратегии за развиване на абстрактното мислене на децата.

В тази връзка провеждаме безплатни оценявания на абстрактното мислене на ученици от четвърти до седми клас. След оценяването всяко дете ще получи кратък доклад с резултатите си.

Как да се включите в проекта?

Ако Вашето дете е ученик между четвърти и седми клас, пишете ни на office@hestiabg.com. Ние ще Ви изпратим линк за достъп до теста. Той се попълва онлайн и отнема 30 минути. След завършване на теста всички отговори автоматично ще бъдат изпратени към нас.

До 5 работни дни след попълването на посочения от Вас имейл адрес ще получите резултатите от оценяването.

Тест за оценка на абстрактното мислене на деца

За целите на проекта се използва авторски инструмент за оценка на Фондация „Хестия“. Той изследва единствено абстрактното мислене на детето. Получените резултати могат да се използват като насоки за развиване на абстрактното мислене, но не и като средство за поставяне на диагноза.

За цялостна оценка на когнитивните способности е препоръчително използването на инструмент като Скала за интелигентност на Уекслер за деца WISC-IV.

Всички данни се събират и обработват съгласно Общия регламент за защита на личните данни.

Заявете участие като ни пишете на office@hestiabg.com.