Време е да ви представим и дългоочакваната българска версия на Системата за скрининг и мониторинг на развитието на детето Ages & Stages, трето издание (ASQ®-3). Този септември е официалното публикуване на въпросниците, което традиционно отбелязахме с уебинар-представяне.

Събитието се проведе на 7 септември (четвъртък) от 16:00 часа в ZOOM.

По време на уебинара разказахме:

  • Какво представлява ASQ®-3 и кога е най-подходящо да се използва?
  • Каква е ролята на родителите в системата ASQ®-3?
  • С какво въпросниците ASQ®-3 се различават от други такива за оценка на детското развитие?
  • Какви са особеностите на българската версия и онлайн администрация?

Отговори на тези въпроси даде Диана Боянова, доктор по психология, автор на българската версия на ASQ®-3 и лектор на сертификационното обучение за работа с теста.

ASQ®-3 е скрининг система, която се състои от 21 въпросника, създадени да бъдат попълвани от родител или друго обгрижващо лице на деца на възраст между 1 месец и 5 години и 6 месеца. Идеята им е точно да идентифицират бебета и малки деца, които имат нужда от по-подробно изследване, за да се установи дали да бъдат насочени към ранна интервенция или ранно ресурсно подпомагане.

Всеки въпросник включва 30 айтема, които оценяват развитието на детето, поднесени на достъпен и разбираем език. Те са разделени в 5 области:

  • Комуникация,
  • Груба моторика,
  • Фина моторика,
  • Учене и игра,
  • Личностно-социално развитие.

В края на всеки въпросник е добавена област с Допълнителна информация, която цели да събере информация от родителя относно притесненията му, свързани с развитието на детето.

Всеки въпросник може да се попълва на хартия или онлайн през платформата Examinea. Обработката на резултатите се осъществява автоматично през платформата, като специалистите получават доклад с резултатите по всички скали, конкретните отговори на родителя и препоръки за последващи действия.