На 31 юли Диана Боянова, доктор по психология и психометрик във фондация „Хестия“, ще изнесе онлайн презентация на тема „Подкрепа чрез ранно идентифициране на риска от нарушения в детското развитие – практики и инструменти в помощ на специалисти и родители“. Презентацията е част от програмата на Международната конференция на Карин дом „Ефективни подходи за подкрепа на ранното детско развитие и междусекторно сътрудничество”, която тази година ще се проведе онлайн в периода 29 юли – 1 август. Събитието е отворено за специалисти от всички сектори, които работят в подкрепа на ранното детско развитие, както и за хора с интерес в сферата на детското здраве.

Фокус на презентацията на Диана Боянова ще бъде ранното идентифициране на нарушения в развитието, насочено към деца в т.нар. „сива зона“. Тя обхваща етапа, в който проблемите в развитието още са скрити, но ще излязат наяве, щом детето тръгне на училище. Тогава то се изправя пред по-сложни задачи и резултатите му могат лесно да бъдат сравнени с тези на връстниците му. Именно тогава приложението на психологически скрининг инструменти е особено ефективно. Те показват до каква степен детето е овладяло ключовите умения и способности, типични за възрастта му.

Инструментите за оценка са важна част от „арсенала“, с който специалистите разполагат с цел ранно идентифициране на риска от нарушения в детското развитие. С тяхна помощ те имат възможност да го насочат към специализирана диагностика, в случай че резултатите предполагат подобна стъпка. Навременно взетите мерки дават възможност за планирането на интервенция възможно най-рано. А това от своя страна увеличава успеваемостта на интервенциите. Резултатите от психометричните тестове също така дават обективна оценка на развитието на детето. Тя е отправна точка за провеждането на конструктивен разговор с родителите и даването на конкретни насоки за последващи действия.

По време на презентацията си, Диана Боянова ще засегне и темата за валидността на психологическите тестове за оценка на риска от нарушения. Тя до голяма степен се определя от процеса на стандартизация, който гарантира, че резултатите са релевантни за конкретната възрастова група и културна среда на изследваните лица.  

Освен лекционна част, конференцията включва и серия практикуми, в които участниците ще имат възможност да приложат споделените ефективни практики. Повече информация за събитието е налична на сайта http://conf2020.karindom.org/, където е качена и пълна програма на събитието.