Защо е важна ранната детекция на бъдещи обучителни трудности?

В детската градина освен изграждането на самостоятелност, чувство за част от една общност, толерантност и търпение, децата започват да изграждат и своя модел на учене. Въпреки че интензивността на учебните занимания е организирана спрямо възрастта и спрямо тяхната готовност и капацитет за усвояване, нивото и успеваемостта няма как да бъдат еднакви при всички деца. Това е видимо за всеки специалист.

За съжаление, на тези трудности, проявени в малки степени в детската градина, не се обръща такова внимание. Дори в повечето случаи остават скрити зад поведенчески симптоми или чести здравословни неразположения. Приемането, че детето има сериозен проблем, често води до „стени“ от съпротиви в лицето на родителите. Идеята, че в един момент детето ще израсте даденото затруднение, е другият момент на отричане. Тъй като обучителните трудности не са основният фокус на изследванията в тази възраст, децата често остават в т. нар. „сива зона“ за обучителни дефицити.

Училищната готовност включва не само учебна подготовка за първи клас, но и базови екзекутивни умения, които детето трупа по време на игра, комуникация с различни хора, лични преживявания и опит.

Как да разберем, че детето е готово за училище?

Много майки казват, че „усещат тези неща“. Но въпреки това има някои малки маркери, които могат да бъдат потвърждение на това чувство.

  • Детето става любопитно за все повече неща, свързани с наука, изкуство, география, история и биология.
  • Времето на концентрирана работа по задача, става все по-дълго и все по-устойчиво на дразнители.
  • Умее да изчаква, изслушва и да се съобразява с външните условия.
  • Разбира, реагира и е съпричастно с емоциите на другите.
  • Търси решения на конфликти и отстоява своята позиция.
  • Умее да организира и подрежда вещите си и отговаря за тяхното добро състояние.

Децата са различни и достигат до всеки един етап от своето развитие по различен начин. Важно да се забележи евентуалното забавяне на дадено умение и да се наблюдава бъдещото развитие. Ролята на родителите, както и на специалистите, е от основно значение за преодоляването на появилата се трудност.

Подкрепящата и разбираща роля на родители невинаги е лека. Често те изпитва затруднения при запазването на самообладание и търпение. Случва се да избухват или да подхождат със снизхождение. Процесът става много по-успешен, ако се следват няколко лесни стъпки:

  • Гневът е враг на постигането на резултат с детето. Затова трябва да се съсредоточим върху следното: „Той/Тя е просто дете и в момента изпитва затруднение, с което не знае как да се справи. Вие сте там да му покажете верния път по деликатен начин.“
  • За да се свърши дадена задача, може да преформулираме въпроси от рода на „Искаш ли да направиш…?“, „Можеш ли да…?“ Ясно е, че детето не иска и лесно може да излезе от ситуацията с „Не“. Простите, кратки и ясни инструкции тук са ключови.
  • Дългите задачи с много подусловия не са подходящи. Това обърква детето и го кара да се чувства зле от факта, че не може да запомни всичко. Всяко начало е трудно само по себе си, затова да започнем с нещо по-лесно. Увеличавайте сложността постепенно и давайте време за мислене.
  • Подкрепяйте загубите и изтъквайте положителните фактори от тях. Детето знае, че е сбъркало. Не е необходимо това допълнително да се подчертава. В тези моменти е важно да се посочи, че не всичко се случва от първия път и всеки може да сгреши.

Самочувствието и увереността в собствените възможности отварят вратите при общуването с непознати деца и възрастни, при преодоляване на неуспехи, при отстояване на собствената гледна точка. Изграждането на здрава и цялостна личност и подкрепата на личния опит поставя сигурна основа за израстването на зрял и осъзнат възрастен.

Вече има лесен и достъпен тест за широк диапазон от специалисти, с който можете да оцените детското развитие в периода 3-6 години. DESK 3-6 R сравнява нивото на развитие с това на деца от същата възрастова група и алармира за евентуално забавяне в някоя от областите на развитие.