В предучилищните години и в начална училищна възраст децата учат с различно темпо и използват различни стилове на учене. Но ако детето среща значителни трудности с усвояването на речта, цифрите, буквите и др., това може да е проява на обучителни трудности или по друг начин казано – специфични нарушения в развитието на училищните умения. Тази категория включва трудности с усвояването и използването на академични умения и може да си изразява в затруднения с математическите умения, четенето и/или писането.

Колкото по-рано се открият тези затруднения в усвояването на училищните умения, толкова по-добър шанс ще има детето да успее в училище и в живота. По тази причина идентифицирането на показателите за наличието на такива проблеми е изключително важно.

Предпоставките за тези затруднения най-вероятно се изразяват във взаимодействието на генетични фактори и фактори на средата, които засягат способността на мозъка да преработва вербална или невербална информация ефективно и точно. Основните академични умения, които са засегнати от тези затруднения, включват правилното прочитане на единични думи, разбиране на прочетеното, писането и спелинга, аритметичните изчисления и решаването на математически задачи.

За разлика от речта и ходенето, които са постижения на развитието, реализиращи се със съзряването на мозъка, академичните умения (като например четенето, спелинга, писането, математическите умения) трябва да бъдат преподавани и изучавани целенасочено. Специфичните обучителни трудности нарушават нормалния модел на усвояване на академичните умения, те не са следствие от липсата на възможност за учене или неподходящ метод на преподаване.

Децата продължават да се развиват с различно темпо през първите години в училище. До трети клас трябва да умеят да четат подходящи за възрастта текстове от книги, да пишат прости изречения, да събират, изваждат и да умножават на начално ниво. Учениците може и да не изпълняват тези задачи много точно. Някои размени на букви или огледално писане са съвсем нормални в процеса на учене. С времето много от тях се научават да коригират тези свои грешки.

Обучителните трудности стават очевидни в ранните училищни години при повечето от децата. При други обаче може да не са ясно изразени до по-късна възраст, когато образователните изисквания се повишават и надвишават техните възможности. Тези деца преработват информацията по различен начин и трябва да се знае, че като цяло имат нормален или висок интелект. Техните затруднения не са следствие  от интелектуален дефицит, както и не се дължат на мозъчна травма или прекарано заболяване на мозъка.

И накрая, не можем да говорим за обучителни трудности при затруднения във визуалната и слуховата острота, ментални или неврологични дефицити, лоши психосоциални условия, не добро владеене на езика, на който се обучава детето, или неподходящи методи на преподаване.

Специфични обучителни трудности при четенето включват затруднения в:

  • Правилното четене на отделни думи – грешките в четенето показват липса на връзка между звуковете и изписаните букви и затова четенето на непознати думи е много трудно;
  • Скорост и гладкост на четенето;
  • Разбиране на смисъла на прочетеното.

Специфични обучителни трудности при писането включват затруднения в:

  • Правописа – чести грешки в подредбата на буквите в думата, сливане на думи и др.
  • Правилна граматика и пунктуация;
  • Яснота и организация на написаното.

Специфични обучителни трудности в математическите умения включват затруднения в:

  • Разбиране смисъла на цифрите и съотнасянето им към количество;
  • Запомнянето на аритметични факти;
  • Точното изчисляване;
  • Разбиране на математически задачи.

Съществуват маркери на психичното развитие, които показват, че дадено дете е предразположено към проява на такъв тип трудности. В предучилищна възраст детето може да се затруднява да определи звуковете на думата, да бърка посоките ляво и дясно и много често не може да определи коя е водещата му ръка. Понякога не може да разпознае буквите в собственото си име. Трудно научава връзката между букви и звукове. Всичко това обаче не означава, че детето със сигурност ще срещне такива трудности в училище. Не би могло да се говори за обучителни трудности преди първите две години в училище, когато детето е имало време и възможност да учи и развива академичните умения.

Трябва да се отбележи обаче, че децата, които срещат затруднения в развитието на училищните умения, се отличават с богато въображение и любопитство, както и с умението да извличат същността на информацията. С лекота разбират нови концепции и бързо схващат смисъла на истории, когато им бъдат прочетени. Справят се отлично в области, които не зависят от четенето, писането или математиката като напр. компютри, изкуства, философия, биология, социални науки и творческо писане.