По време на супервизията ще осигурим допълнителни насоки за работа с теста. Участниците ще получат отговори на конкретни въпроси, свързани със случаи от практиката им.

В рамките на три поредни дни специалистите, преминали през сертификационното ни обучение за работа с теста ТАТ (Тематичен аперцептивен тест), ще имат възможност да усъвършенстват знанията и уменията си, свързани с използването на методиката. Супервизията ще се проведе между 15:00 и 19:00 часа в три поредни дни: 10, 11 и 12 август. По време на онлайн срещите  участниците ще получат експертни насоки от доц. д-р Павлина Петкова − психотерапевт, клиничен психолог и водещ на обучението за работа с ТАТ, част от графика на фондация „Хестия“.

Супервизията има за цел да подпомогне специалистите, квалифицирани да използват един от най-популярните проективни тестове, да разрешат казуси, свързани с приложението на инструмента в практиката им. Тя включва обсъждането на конкретни въпроси и случаи, предварително представени от участниците. Отговорите, които специалистите ще получат на срещите, ще им помогнат да се справят с по-трудни случаи в практиката си; да интерпретират коректно получените от теста резултати; да планират ефективна интервенция на база на данните от методиката.

Условие за участие в надграждащото обучение е участниците вече да са преминали през сертификационно обучение за работа с ТАТ. Нужно е също така те да разполагат с оригиналните картини, част от методиката. Желателно е всеки от тях да е използвал картините в поне два случая от практиката си, за да има конкретни наблюдения и обратна връзка, на базата на която да получи насоки.

Броят на участниците в супервизията е ограничен, а цената за участие е 250 лв. с ДДС. Плащането се извършва по банков път.

Всеки от участниците в супервизията ще има възможност да представи два свои случая. Случаите се изпращат предварително като MS Power Point файлове, без да се посочват лични данни за изследваните лица.

Супервизията се провежда при спазване на строга конфиденциалност по отношение на разглежданите случаи. Участниците се задължават да не разпространяват информация по разглежданите случаи, станала тяхно достояние по време на супервизията и/или след нея във връзка с нея.