След като в края на миналия месец ви представихме PSI-4 Индекс на родителския стрес, е време да разкажем повече за сертификационните обучения за работа с теста. Те се провеждат онлайн чрез платформата ZOOM. Участниците в обученията получават сертификат за участие и удостоверение за един квалификационен кредит (ако работят в сферата на образованието).

Сертификационно обучение за PSI-4 (пълна и кратка форма)

Това обучение обхваща и двете форми на теста – пълна и кратка форма. По време на него ще научите:

  • Защо и как е създаден PSI-4?
  • Каква е структурата на всяка от двете форми?
  • Кога е най-подходящо да използвате PSI-4?
  • Как да интерпретирате докладите с резултати от теста?
  • Как да представите резултатите от PSI-4 пред заинтересованите страни?

В програмата на обучението е включена практическа работа по случаи. Те се предоставят от лектора на обучението – Жулиета Темникова.

Обучението е подходящо за психолози, клинични психолози, детско-юношески психолози, психотерапевти и психиатри.

То ще се проведе на 22 и 23 май (събота и неделя) от 10:00 до 16:00 часа, като е предвидена обедна почивка.

Таксата за участие с включен достъп до двете форми на PSI-4 е в размер на 300 лв. с ДДС. При заплащането ѝ двете форми на теста ще бъдат активирани в акаунта ви в платформата Examinea, включително електронни версии на бланките (с възможност за печат) и ръководство за работа с двете форми на PSI-4. Не се включва сума за генериране на доклади с резултати, но може да се използва налична от предишни зареждания или да заредите желана от вас (разгледайте бонусите за зареждане на суми).

Ако не разполагате с акаунт в Examinea, такъв ще ви бъде създаден безплатно.

Регистрацията за участие се осъществява чрез попълване на формуляра, който се отваря, когато натиснете бутона по-долу:

Сертификационно обучение за работа с PSI- 4 (кратка форма)

Получихме много запитвания за използване на PSI-4 от различни специалисти. Поради естеството на инструмента и съдържанието на пълната форма, тя не може да бъде използвана от специалисти без психологическо образование. По тази причина, заедно с лектора Жулиета Темникова, създадохме специализирано обучение само за кратката форма. По време на него ще обърнем внимание на:

  • Теоретичен преглед на взаимоотношенията родител-дете;
  • Създаване на кратката форма на PSI-4;
  • Съдържание на кратката форма на PSI-4;
  • Приложение на кратката форма на PSI-4;
  • Интерпретация на резултатите и насочване за допълнителни изследвания.

Това обучение също включва работа по случаи.

Участие в него могат да вземат логопеди, социални работници, специални педагози, педиатри и всички специалисти, които работят с деца и техните семейства.

То ще се проведе на 26 и 27 юни (събота и неделя) от 10:00 до 16:00 часа, като е предвидена обедна почивка.

Таксата за участие е 300 лв. и включва достъп до кратката форма на PSI-4 чрез активирането ѝ в акаунт в Examinea. Там ще бъдат налични електронни версии на бланката и ръководството за работа с кратката форма. В таксата не е включена сума за генериране на доклади. Можете да заредите желана от вас сума (вижте бонусите за зареждане на суми).

Ако не разполагате с акаунт в Examinea, такъв ще ви бъде създаден безплатно.

Можете да се регистрирате за това обучение като попълните формуляра, който се отваря при натискане на бутона по-долу:

PSI-4 изследва стреса в системата „родител-дете“ като оценява как родителят възприема характеристиките на детето, своите личностни особености и взаимодействието си с детето.

Според последните проучвания, стресът може да доведе до промени в мозъка на детето, които не са само хормонални, но и генетични – или по-точно „епигенетични“. През последните години епигенетиката се развива с бързи темпове. Тя изследва как определени гени могат да се активират или подтиснат под влияние на фактори от средата, един от които е стресът. Изследване на Университета в Уисконсин открива, че когато родителите са подложени на силен стрес през първите години от живота на децата си, при тези деца се наблюдават промени в гените им, свързани с мозъчното развитие и производството на инсулин. Тези промени се запазват дори и през юношеството при някои от децата. Това е едно от първите доказателства от такова лонгитюдно изследване, че родителският стрес през първите години на детето води до видими промени в епигенома на детето.

Изображение: Unsplash