Провеждането на редовен скрининг чрез валидизирани инструменти е задължителна част от наблюдението на детското развитие, според Американската педиатрична асоциация. Това е наложително и при деца без видими проблеми. В този случай говорим за т.нар. „деца в сивата зона“ (Mayr, 1997), които не демонстрират забележими затруднения в детската градина или вкъщи, а едва когато тръгнат на училище и бъдат изправени пред по-сложни задачи.

За всяка възраст съществуват умения, които обикновено биват успешно овладени от 90-95% от децата на съответната възраст. Това е т.нар. „landmark principle“ – показател за това, че детето може да премине към следващия етап от своето развитие. Детето не може да „навакса“, ако тези умения не са постигнати и това е индикация за риск в неговото развитие, който изисква допълнителна диагностика (Michaelis & Niemann, 2010).

Новият скрининг инструмент на немското издателство Hogrefe, който екипът на фондация „Хестия“ адаптира за България – DESK 3-6 R, идентифицира именно тези рискове от изоставане в развитието на децата в ранна възраст. Рискове, които сигнализират за проблеми още преди те да са се проявили. По този начин той помага на специалистите да насочат детето към специализирана оценка, а на родителите – своевременно да започнат съвместната работа със специалиста и със своето дете.

DESK 3-6 R покрива основните области на развитие на децата от три до шест години: фина и груба моторика, когнитивни способности и социално поведение. За по-големите деца той включва и допълнителни скали за оценка на училищната готовност: базисни умения по математика и писмен език, както и внимание и концентрация.

Адаптацията и стандартизацията на DESK 3-6 R вече приключи. В проекта участваха специалисти от цялата страна. Вече професионалистите в областта на детското развитие разполагат с полезен инструмент в работата си. Защото всички знаем, че навременното откриване на проблема е важна предпоставка за успешното му решаване.

 

Цитирани източници:

Mayr, T. (1997). Problemkinder im Kindergarten — ein neues Aufgabenfeld für die Frühförderung. Epidemiologische Grundlagen. Frühförderung interdisziplinär, 16, 145—159.

Michaelis, R. & Niemann, G. (2010). Entwicklungsneurologie und Neuropädiatrie. Grundlagen und diagnostische Strategien (4., überarb. Aufl.). Stuttgart: Thieme.