Агресивното поведение е проблем, който засяга както децата, така и възрастните. Първата стъпка в преодоляването му е навременната идентификация – чрез инструменти за скрининг. Ранното идентифициране е предпоставка за успешно прилагане на програма за работа с агресия и намаляване на потенциалните последствия от агресивното поведение.

По тази причина обявяваме нашата кампания – Месец Ноември 2018  г. – Месец на скрининг за агресия. През целия месец ноември 2018 г. ще публикуваме материали, свързани с агресията.

Освен това, до края на годината имате възможност за изпробвате Диференциалния тест за оценка на агресията DAF напълно БЕЗПЛАТНО. За целта е необходимо да направите своята заявка като използвате бутона по-долу:

Заяви безплатен тест

На посочения в заявката имейл адрес ще получите линк  и код за достъп до теста DAF. Чрез него тестът може да бъде попълнен веднъж. Това можете да направите Вие или да го изпратите на ученик на възраст между 10 и 18 г. След попълването ще Ви изпратим доклад с получените резултати.

Диференциалният тест за оценка на агресията DAF е един от малкото инструменти, които оценяват двата типа агресия – проактивната и реактивната агресия. Това разделение е в резултат от начина, по който децата преработват и декодират социалната информация, и избират как да реагират. DAF може да се администрира на хартия или онлайн чрез платформата Examinea.

Тестът намира широко приложение при скрининг за агресия в училища и организации, работещи с деца, при разработването на програми за предотвратяване на агресивното поведение в училище и създаването на индивидуални и групови програми за работа с деца и юноши с агресивно поведение.

Заяви безплатен тест