Интерпретацията на резултатите от изследвания с проективните методики често е свързана с някои предизвикателства.  Едно от основните опасения на специалистите по отношение на приложението на TAT, е свързано с това, че тестът не предполага стандартизация и не налага следването на стриктна точкова система. Психолозите имат по-голяма свобода при администрацията на инструмента и не всички разчитат на комплексната система за оценяване на Мъри. Дори при прилагането на една и съща система за оценяване обаче, е трудно да бъдат сравнени резултатите на две лица, ако при оценяването им са използвани различни като брой и вид картини.

Използването на проективни методики предполага продължителен във времето процес на надграждане на знанията и уменията на специалистите, които ги използват. Това от една страна повишава увереността на психолозите, които ги прилагат, а от друга – повишава качеството на професионалната оценка, базирана върху качествата и нюансите, които Тематичният аперцептивен тест предоставя.

По тази причина организираме двудневно практическо обучение-супервизия за работа с ТАТ. То е предназначено за специалисти, преминали сертификационното обучение за работа с теста.  Водещ ще бъде доц. д-р Павлина Петкова.

Обучението ще се проведе на 17 и 18 декември (събота и неделя) от 10 до 16 часа, в платформата ZOOM.

Таксата за участие е 240 лв. и се заплаща по банков път.

РЕГИСТРАЦИЯ

Участниците в обучението ще имат поставени две задачи за предварителна самоподготовка. Едната ще бъде интерпретация на предварително подготвени случаи от водещата на обучението. Другата задача ще бъде свързана с личната практика и приложение на теста. Участниците ще трябва да изследват между 3 и 5 лица с избрани от тях 5 картини от ТАТ. Да направят описание на историите им и интерпретация на разказите на изследваните лицa.

По време на събитието участниците ще работят в група по примерните случаи. Те ще имат възможност за супервизия от водещата и обратна връзка от групата относно случаите от личната им практика.

Всички участниците в обучението е необходимо да имат преминат първоначалният курс за работа с теста, да са завършили или да са последна година бакалавър психология и да са запознати с основните психични процеси, защитни механизми и психичната структурата на личността.

Участниците в обучението ще получат сертификат за преминато практическо обучение и супервизия. А ако работят в сферата на образованието, могат да получат удостоверение за квалификационен кредит.

Поради спецификата на обучението, местата са ограничени. Те се заемат според реда на регистрация и окончателно потвърждаване на участието чрез заплащане на таксата.

РЕГИСТРАЦИЯ

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас: office@hestiabg.com или 0879 85 03 73.

* Супервизията се провежда при спазване на строга конфиденциалност по отношение на разглежданите случаи. Участниците се задължават да не разпространяват информация по разглежданите случаи, станала тяхно достояние по време на супервизията и/или след нея във връзка с нея.