Както знаете, освен сертификационни обучения за работа с тестове, предлагаме и супервизия за всички специалисти, преминали през обученията. Днес ви представяме супервизията за работа с CAB Клинична оценка на поведението. А първото издание ще бъде и безплатно.

Супервизията е групова и е с продължителност 4 часа. Тя ще се проведе на 21 май 2022 г. (събота) от 10:00 до 14:00 часа чрез платформата ZOOM.

По време на супервизията ще бъдат разгледани два случая, представени от участници, които предварително са заявили желание. Акцент в супервизията ще бъдат и трудностите и въпросите, възникнали при работата с теста, интерпретацията на резултатите, както и съпоставяне на резултатите с други приложени тестове. Участниците ще имат възможност да заявят и структурират своите затруднения в подготвена от нас предварителна анкета. Разбира се, ще бъдат разгледани и спонтанните въпроси, възникнали по време на самата супервизия при представянето на конкретните реални случаи.

Водещ на супервизията е Петя Атанасова, психолог и лектор на сертификационното обучение за работа с CAB.

Участие в супервизията могат да вземат единствено психолози, преминали през сертификационното обучение за работа с теста. Местата за събитието са ограничени и се заемат според поредността на регистрацията и след попълване на предварителната анкета.

Първото издание на супервизията е безплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СУПЕРВИЗИЯ CAB

Въпросникът за клинична оценка на поведението CAB е най-използваният ни тест. Той подпомага идентифицирането на проблеми в поведението, обучението или психичното здраве на деца и юноши от 2 до 18 години.

CAB включва три форми за оценка – пълна и кратка форма за родители и форма за учители. Те осигуряват информация и впечатления, събрани в различен контекст – у дома и в училище. Формата за учители може да се попълва от учители, педагогически съветници или други лица, които познават добре изследваното лице. Фокусирана е върху трудностите в адаптацията и проблемните поведения, които са забележими в учебна среда. Учителската и кратката родителска форма включват идентични айтеми. Това позволява да бъде направено сравнение между предоставената информация и да бъде поставена по-пълна и обективна оценка на поведението на детето.

Очаквайте и следващите издания на груповата супервизия за работа с CAB, както и супервизиите за други наши тестове. А ако междувременно възникнат въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0878 850 373 или ни пишете на office@hestiabg.com.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СУПЕРВИЗИЯ CAB