На 20 и 21 юни предстои първото обучение за работа с инструмента

EDI-3 е най-новото попълнение в портфолиото ни от клинични тестове и ще бъде публикуван до края на месец май. Целта на самооценъчния въпросник е да представи детайлна оценка за наличието и интензитета на психологически черти и симптоми, които се срещат най-често при лицата с хранителни разстройства. Той оценява специфичните аспекти на хранителните разстройства (стремеж към слаба фигура, булимия, неудовлетвореност от фигурата).

Инструментът също така разкрива психологическите конструкти, които са свързани с клиничната картина на хранителните разстройства:

 • ниска самооценка
 • личностна и междуличностна алиенация
 • неувереност в междуличностните отношения
 • интероцептивни дефицити
 • емоционална дисрегулация
 • перфекционизъм
 • аскетизъм
 • страх от зрелостта

EDI-3 е базиран върху съвременното разбиране, че идентифицирането на значимите психологични характеристики може да доведе до по-добро разбиране на клиентите и до приложението на по-ефективни решения в клиничната практика. Изследването на свързаните с хранителните нарушения психологични конструкти дава ценна информация за етиологията, прогнозата и различните видове терапия, вероятността за рецидив, както и за други биологични корелати.

Инструментът включва три форми: стандартна (91 айтема), кратка форма RF (25 айтема) и чек-лист за клинични симптоми – Стил на живот, съобразен с DSM-IV-R.

Методиката за оценка на хранителните разстройства EDI-3 е съставена от:

 • 3 специфични скали за хранителни разстройства
 • 9 психологически скали, релевантни за хранителни разстройства
 • 2 общи композитни скали
 • 4 специфични композитни скали
 • 3 валидностни скали

Много пациенти с хранителни разстройства не са мотивирани да бъдат подложени на терапия и да се следи техният прогрес. Ето защо третата версия на EDI включва скали за проверка на валидността на отговорите.

Въпросникът за оценка на хранителни разстройства EDI-3 е приложим за възрастни и деца над 13 години и може да се използва от психиатри и клинични психолози. На база на резултатите от него може да бъде изготвен план за терапия и/или оценка на ефекта от вече проведена такава. Въпросникът е достъпен онлайн, в платформата Examinea, a попълването му отнема между 15 и 20 минути. Резултатите се изчисляват автоматично от платформата веднага след попълване на теста.

Вече може да запазите своето място в първото обучение за работа с инструмента, което ще се проведе онлайн, в платформата Zoom, на 20 и 21 юни.