Въпросникът за оценка на хранителни разстройства EDI-3 е ревизия на най-широко разпространения самооценъчен психологически инструмент, който оценява психологическите конструкти и черти, клинично свързани с хранителните разстройства. Той е стандартизиран и лесен за администрация инструмент, който осигурява обективни резултати и профили. Те служат за изготвяне на концепция и планиране на лечение при пациенти с установено или предполагаемо хранително разстройство. Тестът служи и за изследване на хипотези в психопатологията, тестване на теоретични конструкти, идентифициране на значими субгрупи от пациенти и проверяване на резултатите от проведеното лечение.

Пълната форма на EDI-3 съдържа три специфични скали, които оценяват нагласите спрямо храненето и отношението към фигурата и себе си. Въпросникът включва и девет психологически конструкти, свързани с развиването и поддържането на хранително разстройство. Инструментът предлага и три индекса за оценка на валидността на отговорите, както и шест композитни скали, които разкриват допълнителни аспекти на клиничната картина.

Тестът разполага и с чек-лист на клинични симптоми. С него специалистът може да оцени честотата на симптомите, свързани с хранителните разстройства. Това включва приемане на разслабителни, „водни хапчета“, хапчета за отслабване, самопредизвикано повръщане, модел на трениране, менструация и др.

Скали за риск от хранително разстройство

 • Скалата „Стремеж към слаба фигура“ оценява аспекти като прекомерна загриженост относно теглото, опасения относно хранителния режим и спазването на диети за отслабване, силен страх от покачване на теглото.
 • Скалата „Булимия“ оценява пристъпите на неконтролируемо преяждане или мислите за това. Това включва и тайното приемане на големи количества храна, като емоционална реакция към тревожни събития и мисли за повръщане с цел отслабване.
 • Скалата „Неудовлетвореност от фигурата“ оценява неудовлетвореността от цялостната фигура и размера на определени части от тялото. Стомахът, бедрата, ханшът и седалището най-често предизвикват притеснение сред хората с хранителни разстройства.

Психологически скали

 • Скалата „Ниска самооценка“ оценява негативната самооценка, свързана с усещането за неувереност, неадекватност, неефективност и липса на лична стойност. Този вид самооценка играе важна роля в развиването и поддържането на хранително разстройство.
 • Скалата „Личностна алиенация“ оценява всеобщото усещане за емоционална празнота и самота, неразбраност и откъснатост от околните. Също така и желанието на човека да бъде някого другиго. 
 • Скалата „Неувереност в междуличностните отношения“ оценява степента на дискомфорт, безпокойство и резервираност в социални ситуации. Също така и неспособността на лицето да изразява личните си мисли и чувства и склонността му да се изолира от околните.
 • Скалата „Междуличностна алиенация“ оценява разочарованието и степента на дистанцираност, както и липсата на доверие във взаимоотношенията. Обект на оценка е и затруднението на лицето да изпитва базисна привързаност в отношенията си с другите.
 • Скалата „Интероцептивни дефицити“ оценява степента на обърканост, неразпознаване и избор на реакция. Това се отнася както до различните емоционални състояния, така и до физиологичното функциониране на тялото.
 • Скалата „Емоционална дисрегулация“ оценява склонността към нестабилност в настроенията, импулсивност, безразсъдство и себеразрушителност. Това обикновено е неблагоприятен прогностичен сигнал при терапия на хранителните разстройства.
 • Скалата „Перфекционизъм“ оценява степента, в която лицето поставя на първо място за себе си постигането на най-високи цели и стандарти. Те могат да бъдат както ориентирани към себе си, така и в отговор на очакванията на значими други хора.
 • Скалата „Аскетизъм“ оценява склонността на човека да търси съвършенство чрез самодисциплина, себеотричане, самоограничения и саможертва. Оценката е насочена и върху контрола над физиологичните потребности на тялото.
 • Скалата „Страх от зрелостта“ оценява желанието на изследваното лице да се върне към сигурността на детството. Това е израз на страховете, свързани с психосексуалната зрялост, които са един от ключовите мотиватори при юношите за поддържане на хранителни разстройства.

Композитни скали

 • Композитът „Риск от хранителни разстройства“ е съставен от скалите „Стремеж към слаба фигура”, „Неудовлетвореност от фигурата” и „Булимия”. Той може да бъде използван за скрининг или от него да се изведе обща стойност, която отразява нивото на притеснения относно храненето.
 • Композитът „Неефективност“ се състои от скалите „Ниска самооценка“ и „Личностна алиенация”. Високите резултати при него отразяват едновременно ниска самооценка и усещането за емоционална празнота, които са основен дефицит при изграждането на идентитет.
 • Композитът „Проблеми в междуличностните отношения“ се състои от скалите „Неувереност в междуличностните отношения“ и „Междуличностна алиенация“. Той отразява представата на лицето, че социалните отношения са напрегнати, несигурни, разочароващи, некомфортни и като цяло непълноценни.
 • Композитът „Афективни проблеми“ се състои от скалите „Интероцептивни дефицити“ и „Емоционална дисрегулация“. Той отразява тежките нарушения в начина интерпретиране и реагиране на собствените емоции.
 • Композитът „Свръхконтрол” се състои от скалите „Перфекционизъм“ и „Аскетизъм“. Заедно те посочват наградата за постигането на висок стандарт на лични постижения, както и убеждението към добродетелност, чрез преследване на духовни идеали като самодисциплина, самоотричане, самоограничаване, саможертва и страдание.
 • Композитът „Обща психологическа дезадаптация“ се състои от всички девет психологически скали.

Скали за валидност и стил на отговаряне

На базата на три контролни скали за валидност на протокола се преценява стилът на отговаряне и консистентността на отговорите на изследваното лице.

Въпросникът за оценка на хранителни разстройства EDI-3 е приложим за възрастни и деца над 13 години. Инструментът може да се използва от психиатри и клинични психолози. Въпросникът е достъпен онлайн, в платформата Examinea, a попълването му отнема между 15 и 20 минути. Резултатите се изчисляват автоматично от платформата веднага след попълване на теста.

Вижте графика на предстоящите ни сертификационни обучения.