Не си създавайте конкретни очаквания за това какво е нормално

Децата реагират по различен начин на стресовите ситуации. Някои стават раздразнителни или буквално „залепват“ за родителите си. Други демонстрират регресивно поведение, изискват постоянно внимание или започват да имат проблеми с храненето и съня. Промените в поведението им са напълно нормални, а най-доброто, което възрастните могат да направят, е да запазят спокойствие, да бъдат емпатични и да наложат граници, когато има нужда от такива.

Те имат нужда от отговорен и грижовен възрастен

Присъствието на такъв човек в живота на детето в настоящата ситуация е от ключово значение за успешното му справяне с травматичните преживявания. Ако детето е лишено от родителски грижи, тази отговорност може да бъде поверена на други обгрижващи възрастни (приемни родители, роднини, приятели). Тяхната роля е да му окажат подкрепа и да го предпазят от негативните ефекти на пандемията.

Социалната дистанция не означава липса на общуване

Децата, особено тези на по-крехка възраст, имат нужда да прекарват пълноценно време с хората, които се грижат за тях, както и с тези, които играят важна роля в живота им. Социалните контакти помагат на момичетата и момчетата да се справят с негативните усещания. Важно е да им ги осигурим, като за целта е нужно да бъдем креативни. Част от възможностите включват размяна на писма, видео чатове, онлайн срещи и т.н.

Дайте им достъп до съобразена с възрастта им информация

Когато не разполагат с адекватна информация, децата дават воля на фантазията си. Родителите, които решават да оставят в неведение своето дете, го подлагат на по-голям стрес от този, който то би преживяло, ако научи истината по адекватен за възрастта му начин. Най-доброто, което възрастните могат да направят, е да предразположат детето да говори за своите притеснения. Те от своя страна е нужно да бъдат готови да отговарят на неговите въпроси. Добре е да му дадат достъп до съдържание от внимателно подбрани книги, уебсайтове или други проверени източници на информация за COVID-19, адаптирани за деца.

В допълнение е препоръчително възрастните да ограничат достъпа на децата до традиционните и социалните медии, както и да не им позволяват да участват в разговори на възрастните, свързани с пандемията. Има голяма вероятност този тип информация да не е съобразена с възрастта им. Непрекъснатото излагане на новини и постове в социалните мрежи за пандемията, както и непрекъснатото говорене за заплахите върху безопасността на човечеството, могат да бъдат източник на прекомерен стрес за децата.

Създайте безопасна физическа и емоционална среда чрез спокойствие, режим и баланс

На първо място трябва да се погрижим за спокойствието на децата, като ги уверим, че тяхната безопасност, както и безопасността на техните близки, са ангажимент на възрастните. На второ място трябва да им създадем режим, който да им дава усещане за сигурност и предвидимост. Той може да включва график за спане и хранене, установена програма за учене и игра и т.н. На трето място трябва да помогнем на децата да регулират своите емоции.

Когато са под напрежение, техните тела реагират, като активират антистрес механизми. За да им помогнем да контролират тези ответни реакции, е нужно да им дадем възможност да валидират усещанията си (например: „Нормално е да се чувстваш уплашен или претоварен“). Наш ангажимент е и да го окуражим да правят неща, които ще им помогнат да се саморегулират. Например: да тренират, да дишат дълбоко, да медитират, да следват установен график на спане и хранене. От ключово значение за емоционалното и физическото състояние на децата също така е техните семейства да могат да покриват основните си нужди (храна, подслон, дрехи).

Ангажирайте ума и телата им

Когато децата скучаят, нивата на тяхната тревожност нарастват, повишава се и възможността за прояви на агресия. Ето защо е важно възрастните да им осигурят възможност да се включват в градивни занимания (например: да играят навън, да редят пъзели и конструктори, да творят с пластилин, да рисуват, да пеят или свирят на музикален инструмент). Децата могат сами да предложат идеи за активности, в които биха искали да участват. Те се нуждаят от достатъчно време, в което да играят и да се забавляват с образователни и развлекателни занимания, без да се тревожат и да говорят за пандемията.

Накарайте ги да се чувстват полезни

Да се чувстваш полезен означава да притежаваш контрол, а това е много важно усещане в периоди на страх и несигурност. Децата усещат, че притежават контрол, когато могат да се грижат пълноценно за себе си, близките и общността си. Те могат да бъдат полезни, като следват определени инструкции за безопасност (да си мият ръцете например), включват се в домакинската работа (готвене, чистене) или в доброволчески инициативи (изработване на дарителски артикули, осигуряване на храна за нуждаещи се).

Дайте възможност на възрастните, полагащи грижи за децата (в това число влизате и вие самите!) да се погрижат за себе си

Състоянието на децата зависи от състоянието на техните родители и другите възрастни, които са ангажирани с отглеждането им. Всички те трябва да се погрижат за себе си, за да са в кондиция да полагат грижи за другиго. За целта трябва да получават социална подкрепа при необходимост, да си почиват достатъчно и да имат време за разтоварващи дейности. Такива дейности могат да се свързани със спорт, медитация, четене, разходки, молитви. В случай че сте подложени на прекомерен стрес или психичното ви здраве е изложено на риск, потърсете помощ от специалист.

Ако откривате травматични признаци в поведението на детето и те не отшумят бързо, поискайте професионална подкрепа

В условията на пандемия, когато всички се адаптираме към новата реалност, при много деца се наблюдават емоционални и поведенчески промени. В случай че в поведението на детето се откриват повтарящи се сигнали за емоционални или поведенчески проблеми, които не отшумяват, е нужно да потърсите помощ от специалист. Такива сигнали може да включват кошмари, прекомерна тревожност, агресивни прояви, регресивно поведение, самонараняване. Има възможност да получите дистанционна подкрепа (по телефона или онлайн), когато са наложени мерки за социална дистанция.

Един от инструментите, насочен към деца и юноши, които срещат поведенчески и обучителни затруднения или проявяват симптоми на психични нарушения, е въпросникът за клинична оценка на поведението CAB. На база на получените резултати от теста специалистите имат възможност да изготвят индивидуален план за развитие и обучение. Те също така могат да планират ефективна терапия и да оценят нейния ефект.

Фокусирайте се върху хубавата страна на нещата, надеждата и доброто.

Децата трябва се чувстват в безопасност и да гледат оптимистично на настоящето и бъдещето си. Можем да им помогнем за това, като насочим вниманието им към положителни примери и истории. Например такива, в които хората се събират с близките си, намират креативни решения на трудни проблеми и преодоляват трудности, наложени от пандемията. Тези истории могат да окажат благоприятно влияние както върху децата, така и върху възрастните.

Източник: www.childtrends.org