По данни на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) от март 2018 г., всяка година броят на децата със специални потребности нараства с хиляда. До този момент приблизително броят им нахвърля 15 хиляди. За съжаление, тези данни са на базата на учениците, регистрирани за ресурсно подпомагане през учебната година. Т.е. тяхната симптоматика вече е изразена и създава обучителни или поведенчески трудности на тези деца в социалната среда.

Ранното детско развитие е изключително динамичен процес. Точно затова прецизното проследяване на този интензивен процес е важно за установяването на бъдещи трудности или проблематични области. Това дава възможност на специалистите да предприемат навременни интервенции по превенцията или по работата върху дадената проблематична област.

Точно такава е новата за България методика, по която Фондация „Хестия“ работи от края на 2018 година – Дортмундски скрининг тест на развитието за деца от 3- до 6-годишна възраст – Ревизирана версия (DESK 3-6 R), на известния немски издател на психологически тестове Hogrefe. Тестът е съобразен с изискванията на PISA, децата да получат първоначална подготовка (равен старт) преди да тръгнат на училище.

 

Какви са „невидимите“ прояви при риск от изоставане?

 • Проява на „мързел“. Мързелът много често се ползва от децата като защитна реакция.
 • Категорично или крайно отказване от дадена дейност, която за родителя/възрастния изглежда привлекателна (инатене). Това може да е инстинктивният начин на детето да избегне дейност, която на него му е трудна или невъзможна.
 • Разсеяност – трудно се фокусира върху задачите и отбягва областите, създаващи трудност.
 • Промяна в поведението. Много често скритите обучителни трудности се бъркат с неприемливо и/или асоциално поведение, което провокира работа на повърхността със симптома, без да се търси първоизточникът.

Въпреки крехката си и неразвита психична структура, децата са доста гъвкави и адаптивни при възникването на трудни за тях ситуации. Тази адаптивност работи в посока замаскиране на първоначалната симптоматика, което удължава периода на скрито действие.

 

Предимства на DESK 3-6 R пред други методики за оценка на ранно детско развитие:

 • Специалистът работи директно с детето – това предотвратява субективността на родителя/възпитателя.
 • Обособени са 3 отделни въпросника за всяка една възраст, съобразени с особеностите на дадения период – форма за 3-годишна възраст, 4-годишна възраст и 5-6-годишна възраст.
 • Всяка една възрастова форма покрива определени области на развитието, важни за усвояване през този период.
 • Скринингът успява да „улови“ непроявените симптоми на риск от бъдещо изоставане в дадена област от развитието.
 • Резултатите от изследването са на базата на сравнение на постиженията от 90 до 95% при деца от същата възраст, за страната. Докладът представя резултатите графично и интерпретативно, като включва и насоки за бъдеща работа с детето.
 • Скалите на DESK 3-6 R отразяват както отклонения във физическото развитие, така и поведенчески трудности като агресивни прояви, депресивни състояния, социално отчуждение, дефицит на вниманието*.
 • Резултатите от изследването на 5-6-годишните деца могат да бъдат представени на училищните педагози и да послужат като оценка за училищна готовност на детето.

*DESK 3-6 R не може да служи за поставяне на диагноза. Резултатите и съмненията за дадена диагноза следва да бъдат разглеждани от специалист в дадената сфера и конкретно изследвани.

 

Кой може да работи с DESK 3-6 R?

 • Детско-юношески психолози
 • Училищни психолози и педагогически съветници
 • Психолози–консултанти
 • Логопеди
 • Специални педагози
 • Ресурсни учители
 • Социални работници
 • Педагози и други специалисти, работещи с деца.

 

Как се обработват данните от теста?

Съвсем скоро ще можете да заявите Вашия комплект тест и да се включите в сертификационните обучения за работа с него.