Надали има съвременен родител, който не е чувал думата „аутизъм“. Постоянно повишаващият се брой на децата, които получават тази диагноза, предизвиква сериозни притеснения. По тази причина Ви представяме някои от основните симптоми, на които да обърнете внимание.

Ако Вашето дете отговаря на някои от критериите по-долу или имате съмнения за това, задължително се обърнете към специалист.

Социални интеракции и комуникация

Затруднени или липсващи социални интеракции
Детето рядко или изобщо не инициира разговор или друга интеракция с околните. Затруднява се да участва в разговор, започнат от друг, и трудно или нетипично изразява своите емоции.

Невербална комуникация
Детето трудно разбира невербалната комуникация. То може да не интерпретира правилно жестове, промяна в интонацията или др. Съответно, то също много рядко или изобщо не използва невербална комуникация. Един от най-честите симптоми е липсващият очен контакт, но може да се наблюдава и липса на промяна в изражението на лицето и др.

Взаимоотношения с околните
При някои деца липсва интерес към другите, те може трудно да създават и поддържат приятелства. Може да имат затруднения в разбирането на взаимоотношенията с другите и трудно да променят поведението си в различни ситуации.

Ограничаващи или повтарящи се модели на поведение

Повтарящи се движения, реч или използване на предмети
Примери за такива са пляскане с ръце, повтаряне на една и съща фраза (фрази), подреждане на играчки в редица или други.

Промени в обичайните дейности и средата
Детето може много трудно да приема промени в обичайните дейности от ежедневието си или в обкръжаващата го среда. Дори и малки промени биха могли да предизвикат сериозен стрес. Нуждае се от рутина, като например всеки ден да минава по един и същи път, да се храни по едно и също време или др.

Ограничени интереси
Много често детето има силно ограничени и фиксирани интереси, които се проявяват с много голяма интензивност. Например, детето може много да харесва влакове и да бъде силно заинтересувано от колекционирането, конструирането и играта с влакчета. То може да настоява да разговаря единствено на тази тема и да не проявява интерес към нищо друго.

Реакция към сензорни стимули
Може да се наблюдава както свръх реакция, така и много слаба или липсваща реакция към определени стимули. Детето може да не реагира на болка, промяна в температурата или други, но може и да реагира бурно на определени звуци или материи. Някои деца се очароват от определени светлини или движения, докато за други те биха могли да предизвикат сериозен дистрес.

Децата с нарушения от аутистичния спектър са много различни, което е и причината да се нарича „спектър“. Невинаги всички от посочените симптоми се наблюдават. Но при всички деца посочените симптоми:

  • се наблюдават от най-ранна възраст;
  • причиняват видими затруднения в социалната, образователната и други сфери от живота на детето;
  • не се дължат на интелектуални затруднения или забавяне в цялостното развитие.

Посочената информация не може да бъде използвана за поставяне на диагноза и/или започване на лечение и терапия. Ако детето Ви покрива някой от посочените по-горе критерии или имате съмнения за това, е необходимо да се обърнете към специалист.

 

По материали от: Early Signs