Поради разширяване дейността на фондацията, търсим да назначим „Психолог“.

Основни отговорности и задължения:

 • Разработва статии и информационни материали в областта на детското развитие, оценяването и др.
 • Участва в организирането и провеждането на всички събития и обучения на фондацията.
 • Администрира тестове за оценка на деца и семейства и изготвя доклади с резултати от проведените оценявания.
 • Осъществява периодичен преглед за публикувани нови схеми по програми на ЕС, както и други общински, национални и международни механизми и програми за финансиране.
 • Попълва документи по кандидатстване за проекти (формуляри, описания и др.) и участва в събирането на пълния набор документи.
 • Планира и участва в разработването, координацията, изпълнението и отчитането на проекти.
 • Представя идеи за развитието на фондацията – потенциални външни и вътрешни проекти и дейности.
 • Отговаря за работата с доброволци и развива доброволчеството.
 • Изпълнява и други текущи задачи, възложени от работодателя.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование в областта на психологията
 • Опит в разработването на проекти е предимство
 • Опит в разработването на статии и информационни материали е предимство
 • Опит в консултирането на деца и семейства е предимство
 • Много добро владеене на английски език
 • Компютърна грамотност
 • Добра езикова култура

Предложението на фондацията:

 • Трудов договор
 • Работа на пълен работен ден
 • Възможности за повишаване на квалификацията

Ако искате да кандидатствате по обявената позиция, моля изпратете актуална автобиография и кратка статия (до 300 думи) по избрана от Вас тема в областта на детското развитие.

Кандидатури, които не съдържат статия, няма да бъдат разглеждани.

Етапи на конкурса:

 • Разглеждане на документи
 • Оценяване с тестове
 • Провеждане на интервю

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност и при спазване на ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани.