Днес (4 юни) е Международният ден за защита на децата, жертви на агресия. Денят се отбелязва от 1983 г. по решение на Общото събрание на ООН.

Децата по-често стават жертва на насилие и престъпления отколкото възрастните. Преживяното насилие води до физически, ментални и емоционални травми, независимо дали детето е било жертва или само свидетел на насилието. Децата, жертви на насилие, по-често страдат от тревожност, депресия и проблеми, свързани с привързаността. Те по-често проявяват агресия и имат поведенчески проблеми. Преживяното насилие води както до някои здравословни проблеми, така и до когнитивни нарушения и обучителни трудности. Счита се, че негативен ефект върху децата има и насилието в обществото, дори когато децата не са преки участници в него или свидетели.

Насилието, преживяно в ранна възраст и особено ако е било за продължителен период от време, може да доведе до нарушения в развитието на мозъка. Стресът оказва неблагоприятно въздействие върху някои зони на мозъка (като амигдалата, хипокампуса и префронталния кортекс). Това повлиява негативно екзекутивните функции, като планиране, памет, внимание и контрол върху импулсите.

Децата, които са преживели насилие, е по-вероятно като възрастни отново да станат жертви на насилие или те самите да извършат престъпление, включващо насилие.

Източник